ایفای نقش مهم در بازارهای انرژی

رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران:  

 

 

 

با داشتن نیروهای انسانی بسیار با استعداد دانش فنی قوی در زمینه تولید و بهره برداری از منابع انرژی، قابلیت توسعه و بهره برداری از منابع انرژی خود را دارد.

 

 

 

 

رضا پدیدار- رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران ایران: این قابلیت، به عنوان یک فرصت برای توسعه صنعت انرژی در ایران، می تواند نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصادی و اشتغالزایی در کشور داشته باشد.

ضمنا از دیگر برنامه های ایران در سال جدید می توان به توسعه شبکه توزیع برق و تقویت زیرساختهای انتقال انرژی در کشور اشاره کرد.

علاوه بر آن همچنین در زمینه توسعه شبکه گاز و تقویت زیر ساختهای انتقال گاز نیز قرار است برنامه هایی تدوین و سپس به مرحله اجرایی درآید.

همانگونه که اشاره رفت استخراج و تولید نفت خام و گاز طبیعی همچنان یکی از مهمترین بخشهای صادراتی و درآمدزایی ایران است.

در سال جدید ایران با رعایت اهداف کلان و برنامه های در اختیار و مصوب خود برنامه هایی را برای توسعه صادرات و نفت و گاز خود دارد و سعی دارد تا با گسترش بازارهای جدید و توسعه روابط تجاری خود با کشورهای جدید حجم صادرات خود را به نحو چشمگیری افزایش دهد.

همچنین در این فرآیند و در نظر گرفتن برنامه های مصوب و کلان خود در حوزه انرژی قصد دارد در سال جدید نیز به دنبال توسعه فعالیت های اکتشاف و استخراج نفت و گاز خود باشد.

برای این منظور، برنامه هایی برای توسعه میدانهای نفتی و گازی موجود و همچنین اکتشاف میدان های جدید در نظر گرفته شده است.

همچنین با توجه به تحریمهای بین المللی و محدودیتهای اقتصادی، ایران به دنبال توسعه همه جانبه صنعت پتروشیمی خود است تا بتواند بیشتر از منابع غنی نفت و گاز خود بهره برداری کند و در عین حال، ارزش افزوده بیشتری را برای صادرات خود ایجاد کند.

با این حال برای توسعه صنعت نفت و گاز، ایران به دنبال افزایش همکاری با شرکتهای خارجی نیز می باشد.

هدف از طرح های توسعه صنعت نفت و گاز، بهره وری بیشتر از منابع موجود، تحقق اهداف ملی و رشد اقتصادی پایدار بود که براساس رئوس و برنامه های مصوب آن میزان تولید نفت خام در ایران به طور متوسط 5.6میلیون بشکه و گاز طبیعی حداقل ۸00 میلیون متر مکعب در روز در نظر گرفته شده بود که با توجه به تداوم محدودیت حاصل از تحریم و نیز سایر مشکلات اجرایی و عملیاتی سطح تولید نفت خام در محدوده ۵.۲ میلیون بشکه در روز حفظ گردید که سهم دو سوم آن برای مصارف داخلی و کمتر از یک سوم آن صادر گردید.

اما در خصوص میزان تولید گاز ایران به نقطه اوج تولید خود در طرحهای توسعه ای دست یافت و توانست ظرفیت تولید گاز طبیعی را به بالاتر از یک میلیارد متر مکعب برساند اما به دلیل مشکلات اجرایی و عملیاتی حداکثر میزان تولید گاز طبیعی در محدوده ۸00 میلیون متر مکعب در روز حفظ کند.

همچنین به منظور تحقق این اهداف لازم است زیرساختهای لازم برای استفاده از منابع انرژی در سطح بین المللی، از جمله احداث خطوط لوله و فرآیندهای تولید وصادرات نفت و گاز، توسعه یابند.

در این زمینه و به منظور افزایش تولید این محصولات، اقداماتی از جمله بهرهبرداری از ذخایر جدید، بهره برداری از فناوریهای پیشرفته و افزایش سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز را برنامه ریزی کرده است .

از طرفی، ایران نیز به دنبال توسعه صنایع انرژی خود و ایفای نقش مهمی در بازارهای انرژی منطقه تلاش دارد در سازمان اوپک به عنوان سازمانی که بیشترین تولیدکنندگان نفت جهان را شامل می شود نقش اثرگذاری را در تعیین قیمت نفت در بازار جهانی ایفا نماید.

اگر به درستی توسعه میادین گازی را دنبال کنیم، میدانهای نفتی را توسعه دهیم و گازهای همراه نفت حاصل از این توسعه میادین را به دست بیاوریم، روی مساله بهینه سازی مصرف در داخل بیشتر تمرکز داشته باشیم، آینده روشن است، اما غفلت از فرصتها و ظرفیتها تصویری ناخوشایند از آینده انرژیهای هیدروکربوری در ایران را به نمایش می گذارد، ضمن آنکه اکنون انرژیهای تجدید پذیر پشت درها منتظر ایستادهاند تا جای انرژیهای فسیلی را بگیرند و اندکی تاخیر در عمل و سستی، فرصت ظهور این پتانسیلها را نیز از ایران خواهند گرفت.

توجه داشته باشیم که یکی از مهمترین موضوعاتی که باید هر چه سریعتر روی تحقق آن پافشاری کنیم مساله افزایش ضریب بازیافت نفت خام و همینطور فشار افزایی در میدان مشترک پارس جنوبی است.

می توان آینده انرژی در ایران را چنین تصور کرد که توانسته ایم به خوبی از پتانسیل های موجود استفاده کنیم و زمانی که دنیا به سمت انرژی های نو حرکت می کند ما در آن دوره نیز یکی از بازیگران اصلی باشیم یا آنکه با یک ثروت عظیم در زیر خاک خدا حافظی کنیم و وابسته به کشورهای دیگر در تامین انرژی باشیم.

آنچه امروز جای آن در رسیدن به موقعیت ممتاز در زمینه انرژی خالی است تصمیم و اراده ملی و هم صدایی برای حال و آینده ممتاز در زمینه انرژی است.

باید روی توسعه و مدیریت مصرف انرژی با سیاستهای صحیح مدیریتی بیشتر تمرکز شود و تنها منافع ملی اساس سیاست گذاری ها باشد .

منبع خبر: روزنامه جهان اقتصاد - 22 آبان 1402

دیدگاه کاربران