صادرات نباید با تنفس مصنوعی تقویت شود

وزیر اقتصاد:  

 

 

 

تراز تجاری کشلور در 8 ماهه اول امسال بیش از 10 میلیارد دلار مثبت بوده است.

 

 

 

 

 

 

سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی در همایش «صادرات غیر نفتی» در تبریز، این شهر را قطب تجارت و پیشرو در اقتصاد توصیف کرد و اظهار کرد: ابتدا باید ببینیم در کجای مسیر ایستاده ایم و همچنین دوم ببینیم چه مسیری را باید مشترکا دولت و بخش خصوصی طی کنند و محور سوم موانعی است که سرعت گیر حرکت ما هستند.

 

خاندوزی در ادامه آمار 8 ماهه 1402 تجارت خارجی را اعلام و تشریح کرد: در این 8 ماه مجموعا 24.7 میلیون تن واردات به ارزش 42.1 میلیارد دلار داشته ایم؛ به لحاظ وزنی واردات ما حدود 4 درصد افزایش و به لحاظ ارزشی حدود 12 درصد افزایش داشته است در 8 ماهه امسال به لحاظ صادرات غیر نفتی 90 میلیون تن به ارزش بیش از 32 میلیارد دلار به لحاظ ارزشی داشته ایم که در مقایسه با سال گذشته 27 درصد افزایش وزنی و 1.6 درصد به لحاظ ارزشی افزایش داشته است.

 

وی با اشاره به اینکه تراز تجاری کشور در 8 ماهه اول امسال بیش از 10 میلیارد دلار مثبت بوده است تاکید کرد: اگر نفت را فاکتور بگیریم بخش مهمی از کسری های تراز تجاری غیر نفتی ما ناشی از اتفاقاتی است که در حوزه قیمتی در اقتصاد بین الملل رخ داده نه در داخل کشور برای مثال محصولات پتروشیمی که بخش عمده ای از صادرات غیر نفتی ما هستند حدود 40 درصد کاهش قیمت جهانی داشتند.

 

وزیر اقتصاد گفت: به لحاظ وزنی 27 درصد بیش از سال گذشته صادرات غیر نفتی داشته ایم، اما کاهش قیمت های جهانی موجب شده که به لحاظ ارزشی افزایش چندانی نداشت باشیم.

 

خاندوزی گفت: نکته دوم رابطه مبادله است و عدم پیچیدگی اقتصاد ایران به جهت فناوری موجب شده که متوسط ارزش یک وزن ثابت از کالا های صادراتی کمتر از عدد واردات باشد؛ برای مثال محصولات حجیم صادر و در مقابل یک دستگاه گوشی همراه و یا کالا هایی که فناوری بالاتری دارند با ارز بیشتری وارد می شوند.

 

وی گفت: ما در مسیر حرکت به سمت اقتصاد غیر نفتی تولیدگرای صادرات محور باید مراقب باشیم که وارد بی راهه ها نشویم و آدرس غلط به ما ندهند.

 

وی ادامه داد:، اما بیراهه ها کجاست؟ در تجاربی که در شرق آسیا و سایر نقاط دنیا داشته ایم بین راه و بیراهه تمایز قائل می شوند؛ یعنی اگر اقتصاد ها به دنبال رقابت پذیری هستند باید بر مبنای توانمند شدن درونی خود البته نه به معنای محصور شدن در داخل مرز ها بلکه به معنای اینکه ریشه های رقابت پذیری باید در داخل یک اقتصاد باشد، حرکت کنند و نباید با تنفس مصنوعی و کمک های موقت به این سمت بروند.

منبع خبر: روزنامه ثروت - 4 آذر 1402

دیدگاه کاربران