طلیعه ایام الله دهه فجر مبارک

.  

 

از خون سرخ بهمن، سرسبز شد بهاران


          اندیشه بارور شد، در امتداد باران


                    بر صخره ‏های همّت، جوشیده خون غیرت


                              بانگ سرود و وحدت، آید ز چشمه ساران


                                           والفجر بهمن آمد، فصل شکفتن آمد


                                                                                                                         بر پهن دشت باور، خالی است جای یاران

 

 

                                           طلیعه ایام الله دهه فجر مبارک

منبع خبر:

دیدگاه کاربران