ناترازی‌ها‌ ناشی‌ از‌ عملکرد‌ دولت‌ است

عضو هیات رئیسه مجلس در‌ واکنش‌ به‌ اظهارنظر‌ سخنگوی‌ دولت؛  

 

 

 

عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه اعضای دولت از بیان اظهار نظرهای غیر کارشناســانه پرهیز کنند، گفت: بودجه خارج از عدد و رقم نیســت و اگر آن را مشاهده و منابع و مصارف را بررسی کنید متوجه می شوید که ناترازی وجود ندارد.

 

 

 

 

 

محمد رشــیدی عضو هیات رئیسه مجلس در واکنش به اظهارنظر سخنگوی دولت مبنی بر ایجاد ناترازی و تغییر شــاکله بودجه سال 1403، گفت: متاسفانه چندمین بار است که طی دو هفته اخیر در خصوص کســری و ناترازی بودجه از سوی دولت اظهار نظری مطرح می شود.

 

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس با اشاره به اینکه بودجه خارج از عدد و رقم نیست و اگر آن را مشاهده و منابع و مصارف را بررسی کنید متوجه می شوید که ناترازی وجود ندارد، ادامه داد: دولت اگر نمی تواند منابع و مصارف را مدیریت کنند و پیش بینی می کنند که دچار ناترازی می شوند به مدیریت دولت برمی گردد و باید در روش اجرایی و اداره کشور تجدید نظر شود.

 

وی با تاکید بر اینکه برخی از اعضای دولت نمی توانند بار 400 هزار میلیارد تومانی ناترازی بودجه را به صورت ناروا به مجلس نسبت دهند، عنوان کرد: طی چندین مرتبه رئیس مجلس شــورای اسلامی در صحن علنی و رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال 1403 در خصوص اظهار نظرات مطرح شده در زمینه ایجاد ناترازی بودجه توسط مجلس توضیحات و پاسخ های لازم را ارئه کرده اند.

 

این نماینده مردم در مجلس در گفت و گو با خانه ملت، تصریح کرد: به نظر می رسد در ایــام دهه مبارک فجــر و منتهی به انتخابات مجلس بیان اینگونه صحبت ها ایجاد همدلی و وفاق نمی کند بلکه باعث تکدر خاطر نمایندگان می شود زیرا نمایندگان مردم تلاش زیادی کرده اند و در هیچ دوره ای برنامه توســعه و بودجه سنواتی قبل از موعد مقرر در صحن علنی بررسی، تصویب و به شورای نگهبان ارسال نشده است.

 

رشیدی با اشــاره به اینکه اعضای کمیسیون تلفیق بودجه سال 1403، اعضای کمیسیون تلفیق یرنامه هفتم توسعه و سایر نمایندگان به صورت سه شیفت برای بررسی لوایح برنامه هفتم توسعه و بودجه سال آینده تلاش کرده اند، افزود: نمی توان ناترازی های ناشی از عملکرد دولت را به مجلس نسبت داد و این اقدام از سوی دولت صحیح نیست و برای چندمین بار از سوی مسئولین دولتی مطرح می شود.

 

وی با بیان اینکه مجلس در بودجه سال 1403 منابع را لحاظ و در کنار آن مصارف را پیش بینی کرده است، شاغلین دولت امروز نسبت به حقوق دریافتی خود نارضایتی دارند، گفت: تورم کف جامعه 50 درصد است اما حقوق آنها 20 درصد افزایش پیدا می کند، دولت باید پاسخگوی این نارضایتی باشد.

 

متاسفانه در حال حاضر افزایش حقوق کارمندان با تورم همخوانی ندارد.

 

وی با اشاره به اینکه مجلس به دولت کمک کرده و سعی کرده ناترازی ها را کنترل و منابع را شفاف و ایجاد کند و از سوی دیگر بتواند در خصوص شاغلین و بازنشستگان خدمتی ارائه نماید که حداقل رضایت مندی ایجاد شود، ادامه داد: اعضای دولت باید از بیان اظهار نظرهای غیر کارشناسانه پرهیز کنند.

منبع خبر: روزنامه اقتصادی امروز - 18 بهمن 1402

دیدگاه کاربران