بازارسازی ۷ هزار میلیاردی شرکت‌های دانش بنیان با تولید بار اول در کشور

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت:  

 

 

 

تولید بار اول توانسته است علاوه بر بازارسازی ۷ هزار میلیارد تومانی برای شرکت‌های دانش بنیان نوپا کشور، در زمینه کاهش کسری تجاری کشور و کاهش ارزبری صنایع نیز کمک کند همچنین شاهدکاهش وابستگی صنایع به خارج و صادرات خدمات و تجهیزات فنی و مهندسی تولید بار اول خواهیم بود.

 

 

 

بهروز محبی نجم آبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت و گویی با اشاره به رفع مشکلات خرید محصولات شرکت‌های دانش بنیان و اقدامات معاون علمی و فناروی رئیس جمهور با ایجاد کار گروه تولید بار اول در راستای ترک تشریفات مزاحم در این بخش، اظهار داشت: شرکت‌های دانش بنیان می‌توانند در برخی از محصولات خاص قرارداد لازم را با شرکت‌های دولتی منعقد کنند و مقداری از پول را به حساب شرکت‌های دانش بنیان واریز کنند لذا این موارد در قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان تصریح شده است.

وی بیان کرد: از این رو دستگاه‌های دولتی باید قوانین لازم در این بخش را اجرایی کنند و اجازه ندهند که شرکت‌های دانش بنیان در مضیقه قرار بگیرند و یا به نحوی از انحا با واردات صورت گرفته زحمات و اختراعات آن‌ها نادیده گرفته شود.

محبی نجم آبادی در ادامه با اشاره به اقدامات معاون علمی و فناروی رئیس جمهور پیرو ایجاد کار گروه «تولید بار اول» در راستای ترک تشریفات مزاحم، بیان کرد: این موارد هم مکمل اقدامات بوده و می‌تواند در حمایت از شرکت‌های دانش بنیان موثر و مفید باشد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ظرفیت‌های فوق العاده در حوزه دانش بنیان یک فرصت قلمداد می‌شود، تاکید کرد: در قانون جهش تولید دانش بنیان اشاره جدی به حمایت از شرکت‌های دانش بنیان شده است.

وی تاکید کرد: تمرکز بر موضوع راهکار «تولید بار اول» می‌تواند منجر به ترک تشریفات مزاحم و مناقصات طولانی مدت در فروش محصولات دانش بنیان شود.

البته ما باید در این بخش مراقبت کنیم تا انحرافاتی صورت نگیرد چرا که مخالفت با ترک تشریفات به این دلیل است که خدایی ناکرده رانتی رخ ندهد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: رویکرد تولید بار اول می‌تواند مزیت‌های اقتصادی خوبی برای شرکت‌های دانش بنیان نوپا داشته باشد.

تولید بار اول توانسته است علاوه بر بازارسازی ۷ هزار میلیارد تومانی برای شرکت‌های دانش بنیان نوپا کشور، در زمینه کاهش کسری تجاری کشور و کاهش ارزبری صنایع نیز کمک کند که در نهایت با حمایت بقیه بخش‌ها از تجهیز تولید بار اول شده، شاهد کاهش وابستگی صنایع کشور به خارج و همچنین صادرات خدمات و تجهیزات فنی و مهندسی تولید بار اول شده نیز خواهیم بود.

منبع خبر: خبرگزاری برنا - 15 اسفند 1402

دیدگاه کاربران