تجارت خارجی کشور به بیش از 301 میلیارد دلار رسید

بر اساس آمار گمرک، تجارت خارجی کشور در 32 ماه خدمت رئیس جمهور شهید آیت الله رئیسی  

 

 

 

بر اساس آمار گمرک، تجارت خارجی کشور در 32 ماه خدمت رئیس جمهور شهید آیت الله رئیسی به بیش از 301 میلیارد دلار رسید(از شهریور 1400 تا پایان فروردین 1403 )

.

 

 

 

 

 

نزدیک 347 میلیون تن کالا به ارزش بیش از 137 میلیارد و 800 میلیون دلار از کشور صادر شد، که این میزان در مقایسه با مدت مشابه ابتدای کار دولت دوازدهم (یعنی از شهریور 1396 تا پایان فروردین 1399) از نظر ارزش 17/19 درصد و از لحاظ وزن 1.5 درصد افزایش یافته است.

 

بر اساس آمار گمرک، واردات کشور در طول 2 سال و 8 ماه (شهریور 1400 تا فروردین 1403 ) دولت سیزدهم بیش از 104 تن کالا به ارزش بیش از 164 میلیارد دلار ثبت شد که این میزان در مقایسه با مدت مشابه دولت دوازدهم (شهریور 1396 تا فروردین 1399) از نظر وزن 15/17 درصد و از نظر ارزش 36/36 افزایش داشته است.

 

در مجموع میزان تجارت خارجی کشورمان در طول ریاست جمهوری آیت الله رئیسی به بیش از 301 میلیارد دلار رسیده است.

 

آنچه آمار گمرک نشان می دهد، صادرات کشور در سال 1400 با افزایش 40 درصدی نسبت به سال 1399 به 48 میلیارد دلار و واردات هم با افزایش 36 درصدی نسبت به سال قبلش، به بیش از 53 میلیارد دلار رسید.

 

همچنین صادرات کالا های غیرنفتی کشور در سال 1401، 53 میلیارد دلار بوده که نزدیک 10 درصد نسبت به سال قبلش افزایش داشته است.

 

واردات کشور هم در این سال با افزایش 13 درصدی، 59 میلیارد دلار ثبت شد.

 

در سال گذشته صادرات کشور با احتساب نفت، برق، خدمات فنی مهندسی و تجارت چمدانی حدود 87 میلیارد دلار بوده، که در مقایسه با سال 1401 افزایش 58 درصدی داشته است.

 

واردات کالا از کشورمان نیز در سال 1402 ،با افزایش 10 درصدی نسبت به سال قبلش به بیش از 66 میلیارد دلار رسید.

منبع خبر: روزنامه اخبار صنعت - 5 خرداد 1403

دیدگاه کاربران