پسرفت عجیب تجارت کشور در ۲۰ سال

عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران مطرح کرد:  

 

 

 

حسینی گفت: اگر امسال موفق شویم روند افزایش تولید نفت را ادامه دهیم با رشد اقتصادی بیشتری مواجه خواهیم بود.

 

 

 

 

 

 

اقتصاد ایران در سال های اخیر با چالش های متعددی روبرو بوده اســت.

 

یکی از مهم ترین ایــن چالش ها، تحریم های اقتصادی است که از سال ها پیش بر کشورمان اعمال شده اســت.

 

این تحریم ها، موانع متعددی را برای تجارت خارجی ایران ایجاد کرده و باعث شده تا این بخش از اقتصاد کشور با رکود و افت قابل توجهی روبرو شود.

 

 

 

کارشناسان بر این باورند که انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، فرصتی برای تغییر رویه در حوزه تجارت خارجی ایران است.

 

نامزدهای انتخابات باید در برنامه های خود به این موضوع توجه ویژه ای داشته باشند و راهکارهای خود برای رفع چالش های موجود و توسعه تجارت خارجی کشور را ارائه دهند.

 

پیرامون این موضوع با سید حمید حسینی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق به گفتگو نشستیم.

 

 

بلای تحریم بر جان اقتصاد و تجارت

 

حسینی در این گفتگو با بیان اینکه بزرگترین مشکل تجارت خارجی کشــور به طور مشخص موضوع تحریم ها هستند، بیان کرد: ســال ۱۳۸۴ و همزمان با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد به عنوان رییس جمهور منتخب، دلار ۹۰۰ تومان و سکه بهار آزادی با قیمت ۱۰۰ هزار تومان به فروش می رسید.

 

وی افزود: پس از آغاز تحریم ها اقتصاد کشور زمین گیر شد؛ تا جایی که امروزه دلار حوالی ۵۸ هزار تومان و ســکه حدود ۴۰ الی ۴۱ میلیون تومان قیمت گذاری شــده است.

 

بنابراین تحریم ها و موضوعات مربوط به FATF مهم ترین عناصر راه اندازی و رشد تجارت خارجی کشور به حساب می آیند.

 

 

پسرفت عجیب تجارت کشور در ۲۰ سال

 

عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران در ادامه گفت: ما در حال حاضر یک تجارت خارجی ۱۴۰ میلیارد دلاری داریم.

 

 

این در حالی اســت که در ســال های پیش از تحریم گردش مالی تجارت کشــور ما رقمی بیش از ۲۵۰ میلیــارد دلار بود.

 

این اعداد نشان دهنده پسرفت ما در حوزه تجارت خارجی در مدت ۲۰ سال است که به شدت جای افسوس دارد.

 

حسینی در ادامه به عملکرد دولت سیزدهم در این حوزه اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در این دولت تلاش های زیادی انجام شد.

 

میزان تجارت ما با همسایگان در این دوره با افزایش روبرو بود.

 

از طرفی میزان فروش نفت کشور نیز با رشد روبرو شد؛ اما این میزان صادرات و فروش کالاهای نفتی و غیرنفتی کافی نیست و ما همچنان با نقطه اوج خود فاصله بسیار چشمگیری داریم.

 

کشور ما ظرفیت های بسیار بالاتر و بیشتری از این اعداد و ارقام دارد.

 

این فعال اقتصادی و تجاری در ادامه در پاسخ به سوال تیتر کوتاه مبنی بر اینکه میراث دولت ســیزدهم در حوزه تجارت خارجی چه بوده اســت، گفت: گسترش روابط با همسایگان، عضویت ایران در بریکس و ســازمان همکاری شانگهای را می توان جزو میراث ماندگار ایــن دولت عنوان کرد.

 

اما این دستاوردها نیز اثر شگرفی بر میزان تجارت خارجی کشور نداشته اســت.

 

عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق در ادامه به موضوع تجارت میان دو کشور اشاره کرد و گفت: عراق، شریک دوم تجاری ما به حساب می آید.

 

ما سالانه حدود ۱۰ میلیارد دلار به این کشور صادرات و رقمی حدود ۵۰۰ میلیون دلار نیز به صورت سالانه واردات از این کشور داریم.

بنابراین تراز تجاری ما با عراق کاملا مثبت است.

 

متوسط ارزش کالاهای صادراتی عراق نیز حدود ۱۵۰ دلار بالاتر از متوســط ارزش صادراتی کالاهای ما به سایر بازارها است.

 

بنابراین این کشور ظرفیت بسیار خوبی برای توسعه و رشد تجارت کشور به حساب می آید.

 

 

توصیه به دولت جدید

 

حســینی در پایان به موضوع انتخابات پیش رو اشاره کرد و گفت: کمتر از ۱ ماه دیگر انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد و به تبع آن دولت جدید روی کار خواهد آمد.

 

دولت آینده باید به دنبال تغییر رویه باشد.

 

ما امروزه به مرحله ای رسیده ایم که دیگر می توانیم موضوع ”امنیت“ را اولویت اول و محور فعالیت های کشور ندانیم.

 

بعد از عملیات وعده صادق ما به یک اطمینان خاطر رسیده ایم که دشمن خارجی تهدید جدی برای کشــور به حساب نمی آید.

 

بنابراین تمرکز دولت آینده باید از مسائل سیاسی و ملی به سمت موضوعات اقتصادی و توسعه روابط خارجی سوق پیدا کند.

 

حسینی در ادامه با اشاره به اینکه کشور در سال های گذشته با رشد اقتصادی مواجه بوده است، گفت: اگر امسال هم موفق شویم روند افزایش تولید نفت را ادامه دهیم با رشد بیشتری مواجه خواهیم بود.

منبع خبر: روزنامه اقتصادی امروز - 27 خرداد 1403

دیدگاه کاربران