حسین راغفر اقتصاددان

 

یکی از اصلی ترین مسائل در رابطه با مهار تورم، بررسی علل شکل گیری تورم است.

 

 

 

 

 

متاسفانه گرانی های مداوم و سرسام آور به اندازه ای اهمیت پیدا کردند که حتی رهبر معظم انقلاب نیز سال جاری(۱۴۰۲) را به عنوان سال «مهار تورم و رونق تولید» نام گذاری کردند.

 

همین امر مسئولیت دولت برای مهار تورم و مقابله با نابسامانی های موجود در بازار را دو چندان سنگین کرده است.

 

به ویژه این که در همین ابتدای سال نیز شاهد چند مرحله افزایش قیمت های رسمی از سوی تیم اقتصادی دولت بوده ایم.

 

شاید اکنون بیش از هر زمان دیگری شهروندان فشار گرانی های رو به فزونی را با گوشت و استخوان خود لمس کنند و مطالبه اصلی آن ها، ضرورت مهار تورم باشد.

 

با این تفاسیر اکنون پرسش مهم این است که دولت(به ویژه تیم اقتصادی) می بایست برای مهار تورم چه اقداماتی انجام دهند؟

 

به روایت دیگر پیش شرط های مهار تورم در کشور چه خواهند بود؟

 

یا حتی در پرسشی مقدماتی تر، مساله این است که آیا چشم اندازی برای مقابله با تورم افسارگسیخته و متوالی بالای ۴۰ درصد وجود دارد؟

 

در این تورم مردم هیچ نقشی ندارند و هیچ کاری از دستشان برنمی آید.

 

اصلا مگر مردم تورم را بوجود آورده اند تا بخواهند کاری بکنند.

 

همین دولت اخیرا قیمت ماشین و خدمات دولتی از قبیل گاز، برق، تلفن و مخابرات و ... را به شدت افزایش داده است.

 

وقتی این کار ها را خود دولت انجام می دهد، چگونه می توان از خودش انتظار داشت تورم را کنترل کند؟ شرط لازم برای برون رفت از این شرایط و کنترل تورم، خروج نهادهای حاکمیتی از اقتصاد کشور است.

 

تا زمانی که این ها خارج نشوند، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور در دست این دسته است و نبض حضور این ها در مرکز اقتصادی کشور، باعث عدم مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی شده است.

 

متاسفانه ما بیش از ۲۰ سال است که دچار خروج سرمایه شده ایم، عاملیت مساله خروج سرمایه ها از کشور در نتیجه حضور همین گروه های غیر اقتصادی در عرصه اقتصاد کشور بوده است؛ بنابراین تمامی تسهیلات و اعتبارات بانکی در اختیار همین هاست که پس از آن نیز به خروج ثروت از کشور می انجامد یا سوداگری های مثل خرید و فروش زمین، ارز و سکه را شاهد هستیم.

 

تا زمانی که فضای کسب و کار ها در کشور اصلاح نشود، تورم قابل مهار نیست که البته تا زمانی که این نهاد ها خارج نشوند، هیچ اصلاحاتی انجام پذیر نیست که ظاهرا دراین زمینه برنامه ای در کار نیست.

 

البته در باره نقش تنش زدایی سیاست خارجی باید بگویم که سیاست خارجی در مراحل بعدی قرار دارد.

 

ارتباط با دنیای خارج خیلی هم از اهمیت زیادی برخوردار است و به بهبود اقتصاد همه کشور ها کمک می کند.

 

اما زمانی که در داخل تنش زایی می شود نیازی به دشمن خارجی نیست.

 

 

«روزنامه اقتصادی اسکناس - 20 اردیبهشت 1402»

   تاریخ ثبت: 1402/02/20     |     [sect id=[file]] | [/sect id=[file]] |