ایمان زنگنه کارشناس و تحلیلگر اقتصادی

 

برای حل ریشه ای تورم در کشور که به معضلی همه گیر و چالش زا تبدیل شده باید به صورتی اساسی ریشه یابی کنی، چرا که تورم با حرف و سخن و وعده حل نمی شود، بلکه لازم است دلایل چرایی کسری بودجه، خلق پول، افزایش نقدینگی و هر آنچه به این موضوع دامن می زند بررسی شود تا ضمن آن راهکارهای جلوگیری از ایجاد فضایی که به تورم بالا کمک می کند اتخاذ گردد.

 

 

 

 

 

 

هنگامی که کسری بودجه دولتهای مختلف در طول سال های گذشته به صورت پولی ترازشده و به افزایش پایه پولی و نقدینگی در جامعه منتهی شده، از آن سو رشد تولید نادیده گرفته شده و مسوولین زمینه های لازم اعم از داخلی یا خارجی را برای رشد تولید مهیا نکرده اند که به تبع چنین روندی سرمایه ها به سمت بازارهای دلالی حرکت کرده اند به همین خاطر نقدینگی رشد یافته با تولید کمترین نسبتی نداشته، مشخص است تورم افزایش می یابد و کنترل تورم از دست مسوولین خارج می شود، پس برای کاهش نرخ تورم و پاسخگویی درست به مطالبات به حق مردم در این بخش باید دلایل افزایش تورم طی دهه های گذشته به درستی ریشه یابی شود.

 

از سوی دیگر باید این موضوع مورد بحث و بررسی قرار بگیرد که اصولا تورم منافع چه کسانی و کدام گروه ها را در جامعه افزایش می دهد و به اصطلاح به نفع کیست؟ اگر به پاسخ درستی در این زمینه برسیم قطعا می توان عوامل افزایش نرخ تورم که در بازارهای مختلف سوداگری می کنند و با هیجانات کاذب زمینه ساز افزایش نرخ ها می شود را شناسایی کرد و با اتخاذ و به کار گرفتن راهکارهای درست زمینه سودآوری و انتفاع آنها را از شرایط موجود کاهش یا قطع کرد.

 

اگر تورم کنترل شود قطعا کسانی که در بازارهای مختلفی مثل ارز، سکه، طلا، خودرو و مسکن دلالی می کنند تا از این طریق سودهای زیادی کسب کنند با وجود ثبات وعدم انتظارات تورمی قطعا آوردن سرمایه های خود به این بازارها را چندان به نفع خود نمی دانند، لذا بخش مهمی از سوداگری از بازارهای مختلف جمع می شود.

 

از سوی دیگر شناسایی سیاست های غلط تورم زا و حذف آنها و جایگزین کردن قوانین و سیاست هایی که به کاهش سوداگری وتورم زایی کمک کند موضوع بسیار مهمی است این موضوع باید در دستور کار دولت و مجلس قرار بگیرد تا در پرتو وجود قوانین شفاف بخشی از آنچه خواسته یا ناخواسته به افزایش تورم در اقتصاد ایران کمک می کند جمع شود.

 

 

«روزنامه اخبار صنعت - 27 اردیبهشت 1402»

   تاریخ ثبت: 1402/02/27     |     [sect id=[file]] | [/sect id=[file]] |