مرتضی ادب  

 

این پرسشی است که پاسخ آن می تواند به افزایش سرعت قطار پیشرفت کمک کند و گزارش امنیت سرمایه گذاری به عنوان یک عامل کلیدی در توسعه اقتصادی، تلاش می کند به این پرسش پاسخ دهد.

 

 

 

 

 

 

بر اساس آخرین نسخه این گزارش که از سوی مرکز پژوهش های مجلس منتشر شده، شاخص امنیت سرمایه گذاری در ایران به 6.82 (بدترین نمره 10 است) رسیده که تفاوتی با گزارش فصل قبل ندارد و فقط شرایط استان ها در آن کمی متغیر بوده است.

 

ارزیابی شاخص امنیت سرمایه گذاری در ایران برای فصل پاییز 1401بیانگر این حقیقت است که با وجود تغییر در سیاست های توسعه و عزمی که برای جبران کاستی ها شکل گرفته است، همچنان موانع تکراری در مسیر سرمایه گذاری وجود دارد و بدون حذف این موانع، عملا تحقق سیاست های توسعه ای در بن بست قرار گرفته است.

 

امنیت سرمایه گذاری، اساسا کالایی عمومی است که توسط حاکمیت ایجاد می شود و ابعاد آن به مراتب فراتر از کاهش ریسک یا نا اطمینانی است.

 

ضمن آنکه تحقق آن مستلزم وجود چارچوب نهادینه ای از شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و اداری است که اعتماد پس انداز کنندگان و سرمایه گذاران را جلب کرده و امنیت جانی افراد و امنیت حقوقی معاملات را تضمین نماید.

 

از این رو «بسته ارتقای امنیت سرمایه گذاری» می بایست متضمن تکالیف مشخص و هماهنگ برای سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه (به فراخور ابعاد و شاخص های مختلف امنیت سرمایه گذاری) باشد.

 

مهمترین شاخص های مرتبط با امنیت سرمایه گذاری شامل پایین بودن احتمال بروز جنگ با بیگانگان، وجود ثبات سیاسی، ثبات در قانون گذاری، محیط مناسب سرمایه گذاری، ابعاد محدود و منطقی ریسک، کاهش خطر ابطال قراردادها یا عدم ایفای به موقع تعهدات از سوی دولت، وجود مکانیسم های کم هزینه و سریع احقاق حقوق از طریق مراجع قضایی، وجود شفافیت اطلاعات و بازدارندگی از فساد مالی و اقتصادی، وجود بسترهای رقابت و آزادی اقتصادی، وجود نظام حقوقی مقوم حمایت از حقوق مالکیت و به ویژه مالکیت فکری و معنوی و ثبات اقتصادی می باشد.

 

به منظور سنجش امنیت سرمایه گذاری در یک کشور باید به شاخص های مختلفی رجوع کرد.

 

در هر سرزمینی که امکان تملک کامل دارایی ها و سود سرمایه به طور جامع وجود داشته باشد، بهشت امنی برای سرمایه گذاری پدیدار می شود.

 

برقرار بودن معافیت های مالیاتی، تعرفه زدایی و مقررات زدایی در کنار تورم تعدیل شده و نزدیک به صفر، می تواند از مهم ترین فاکتورهای تامین امنیت سرمایه گذاری ها تلقی شود.

 

دسترسی به منابع و ابزارهای تسهیلاتی بورسی و بانکی نیز به مثابه یکی از این مسائل است که می تواند در تعیین رتبه کشورها در حوزه تامین امنیت سرمایه به شدت اثرگذار باشد.

 

در کنار این شاخص ها، شفافیت آماری فضای اقتصاد کلان و مصونیت از تعرض و مصادره و تملک دارایی ها، برای ترغیب سرمایه گذاران بسیار تعیین کننده است.

 

گزارش های فصلی امنیت سرمایه گذاری از این لحاظ حائز اهمیت است که دربرگیرنده این نکات کلیدی در سیاستگذاری اقتصادی باشد و نیل به اهداف توسعه گرایانه را به مردم و مسوولان گوشزد کند.

 

گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در این زمینه، شفافیت آفرین است و می تواند واجد نکات مهمی باشد و در سیاستگذاری اقتصاد ایران، به گفتمان سازی در جهت افزایش امنیت سرمایه گذاری و ضمانت های اجرایی حقوق مالکیت فعالان اقتصادی ایران و نیز بهبود عینی و واقعی امنیت اقتصادی و فضای سرمایه گذاری در ایران کمک کند.

 

 

«روزنامه اخبار صنعت - 26 شهریور 1402»

   تاریخ ثبت: 1402/06/26     |     [sect id=[file]] | [/sect id=[file]] |