مرتضی ادب

 

زمانی که تولیدات یک کشور نسبت به قبل افزایش می یابد، در سیستم کسب و کار نیز تعداد افراد مورد نیاز، افزایش یافته و وضعیت اشتغال یک کشور رو به رشد و بهبودی خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

در نتیجه وقتی میزان تولید افزایش یاید، عرضه محصولات زیاد شده و قیمت کاهش یافته و قدرت خرید مردم افزایش می یابد.

 

همچنین رشد اقتصادی باعث افزایش صادرات کشور به خارج از کشور شده لذا زمینه ی ورود ارز به کشور نیز فراهم می شود.

 

رشد اقتصادی مفهومی گسترده در علم اقتصاد است. به این علت که اقتصاددانان همواره به دنبال عوامل و دلایل تأثیرگذار بر رشد اقتصادی هستند، مدل های گذشته را یا نقض می کنند و یا بسط می دهند تا بتوانند رشد اقتصادی یک کشور را توضیح دهند.

 

این امر باعث می شود تا کشور های عقب مانده از اقتصاد جهانی را به سرعت به سمت رشد و توسعه سوق دهند.

 

باید توجه داشت که رشد اقتصادی خود به عنوان مبحثی گسترده باید مورد مطالعه قرار گرفته شود.

 

روش رشد اقتصادی در کشورها بخاطر متفاوت بودن در درآمد سرانه و رفاه اقتصادی دارای متدهای فراوانی است.

 

پاسخ این سوال که رشد اقتصادی با چه روشی امکان پذیر است؟

 

یکی از دغدغه های اصلی محققان اقتصادی می باشد که پیشنهاد می کنند دوره شم اقتصادی را بگذرانید.

 

البته ناتوانی تئوری های اقتصادی مطرح شده در بین کشورها بخاطر متفاوت بودن ساختار اقتصادی شان نیاز به نگرش ها و تحلیل های زیادی دارد تا بتوانند به یک نتیجه مشترک برای توسعه اقتصادی برسند.

 

همچنین برای رفع مشکل توسعه نیافتگی کشورهای جهان سوم و نیز پیامدهای که بر اقتصادشان دارد به بررسی، روش رشد اقتصادی پرداخته می شود.

 

اولین اقدام این است که به مسئله تاثیرگذار بر توسعه رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته بپردازیم و چالش های موجود در خصوص علت رشد نیافتگی کشورهای جهان سوم را شناسایی کنیم.

 

چند روش برای تولید رشد اقتصادی وجود دارد که در ادامه به آن ها اشاره می کنم: اولین مورد، افزایش مقدار کالاهای سرمایه ای فیزیکی در اقتصاد است.

 

افزودن سرمایه به اقتصاد باعث افزایش بهره وری نیروی کار می شود.

 

مورد بعدی، در مورد ابزارهای کار است.

 

ابزارهای جدیدتر و بیشتر بدان معنی است که کارگران می توانند در هر بازه زمانی تولید بیشتری داشته باشند.

 

به عنوان مثال، یک ماهیگیر که تور ماهیگیری در اختیار دارد، در هر ساعت ماهی بیشتری نسبت به ماهیگیری که با دست خالی این کار را انجام می دهد، صید می کند.

 

روش دیگر، بهبود فناوری است که نمونه ای از آن اختراع سوخت بنزین است.

 

قبل از کشف قدرت تولید انرژی بنزین، ارزش پایین بود.

 

استفاده از اقتصادی نفت نسبتا بنزین به روش بهتر و سازنده تری برای حمل و نقل کالاهای تولیدی و توزیع موثرتر کالاهای نهایی تبدیل شد.

 

فناوری پیشرفته این امکان را به کارگران می دهد تا با همان ترکیب کالاهای سرمایه ای، با تلفیق آن ها به روش های جدید و بهره وری، تولید بیشتری داشته باشند.

 

مانند رشد سرمایه، نرخ رشد فنی نیز به میزان پس انداز و سرمایه گذاری بسیار وابسته است؛ زیرا پس انداز و سرمایه گذاری برای انجام تحقیق و توسعه ضروری است.

 

 

«روزنامه اخبار صنعت - 28 آبان 1402»

   تاریخ ثبت: 1402/08/28     |     [sect id=[file]] | [/sect id=[file]] |