مرتضی ادب

 

مزیت های حمل و نقل ریلی از اهداف اقتصادی کشورهای در حال توسعه.

 بهبود تجارت از جمله صادرات و حضور در بازارهای بین المللی می باشد.

پیش نیاز سیاست گذاری های موثر برای توسعه صادرات. شناسایی عوامل تاثیرگذار بر صادرات است.

 

 

 

 

 

 

از جمله این عوامل زیرساخت حمل و نقل می باشد که یکی از مهمترین عوامل شکل دهنده جامعه مدرن امروزی است.

 

نقش اساسی حمل و نقل در شکل گیری ساختار اقتصادی جوامع موجب شده که همواره در بحث توسعه اقتصادی نقش زیرساخت حمل و نقل مورد توجه قرار گیرد.

 

در این میان حمل و نقل ریلی به دلیل انرژی کمتر.

 

آلودگی کمتر.

 

ایمنی بیشتر.

 

ظرفیت بالای حمل مسافر از مزایای بیشتری نسبت به سایر ناوگان برخوردار است.

 

حمل و نقل ریلی به عنوان یکی از قدیمی ترین روش های جابه جایی مسافر و کالا از محبوبیت زیادی در دنیا برخوردار است که به دلیل ویژگی های منحصر به فردی از جمله صرفه جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و توسعه پایدار، کاهش هزینه ها، امنیت بیشتر نسبت به سایر شقوق حمل و نقل و ... با استقبال بیشتری برای ترانزیت مواجه شده و دولت ها نیز سیاست های خود را در جهت تقویت حمل و نقل ریلی در پیش می گیرند.

 

صنعت حمل و نقل ریلی از شاخص های عمده توسعه یافتگی کشورها محسوب می شود و میزان خطوط موجود نسبت به جمعیت کشور از عواملی است که در طبقه بندی کشورها مورد توجه قرار می گیرد.

 

شاید بیشتر مزایای حمل و نقل ریلی در بلند مدت محسوس و قابل مشاهده باشد اما امروزه کشورها به خوبی با این مزایا آشنا شده و اهمیت حمایت از حمل و نقل ریلی را درک کرده اند.

 

صرفه جویی در مصرف سوخت: میزان مصرف سوخت حمل و نقل ریلی در حمل بار یک هفتم حمل و نقل جاده ای است.

 

در کشور ما سهم حمل و نقل ریلی در حمل بار ۱2.5 درصد و در جابجایی مسافر 10 درصد است و تنها دو درصد مصرف گازوئیل کشور را به خود اختصاص می دهد.

 

همچنین نتیجه یک پژوهش نشان داده که راه آهن 3 الی 5 برابر جاده در مقابل سطح زمین مساوی ظرفیت حمل و نقل دارد.

 

در مورد هزینه ساخت نیز هزینه های جاده سازی در هر کیلومتر 3 برابر از هزینه های ساخت راه آهن با همان ظرفیت در مورد ترافیک بار بیشتر است.

 

بانک جهانی نیز میانگین میزان مصرف سوخت در راه آهن برای حمل یک هزار تن بار را 6.7 لیتر و در حمل و نقل جاده ای 33 لیتر اعلام کرده است.

 

در حقیقت حمل و نقل ریلی در شرایط برابر 10 درصد کمتر از اتوبوس، 30 درصد کمتر از مینی بوس، 75 درصد کمتر از سواری و 85 درصد کمتر از هواپیما سوخت مصرف می کند.

 

کاهش آلودگی هوا: مصرف پایین انرژی در حمل و نقل ریلی میزان آلودگی این مدل حمل و نقل را برای محیط زیست نیز کمتر کرده است.

 

بر اساس پژوهشی که در کشور سوئیس انجام گرفته، سهم راه آهن در آلودگی هوا تنها یک درصد است و همین باعث شده حمل و نقل ریلی به عنوان حمل و نقل سبز نیز شناخته شده است.

 

بر اساس این تحقیقات جایگزینی راه آهن بجای جاده طی 10 سال می تواند میزان آلودگی هوا را به میزان 30 درصد اکسید نیتروژن، 80 درصد هیدروکسیدها و 50 درصد هیدروکربن ها کاهش دهد.

 

کاهش آلودگی صوتی: آلودگی صوتی راه آهن نیز کمتر از سایر شیوه های حمل و نقل است.

 

پژوهش های علمی حاکی از آن است که که سروصدای خودروهای ریلی به خاطر برد فرکانس موثر آزار و اذیت کمتری نسبت به سر وصدای ناشی از خودروهای جاده ای دارند.

 

ایمنی: آمارها حاکی از آن است که سفرهای ریلی از ایمنی بیشتری نسبت به سفرهای جاده ای برخوردار است تا جایی که خطر تصادف جاده ای را بیش از 50 برابر بیشتر از سفرهای ریلی می دانند.

 

از سوی دیگر توسعه راه آهن و احداث ایستگاه در فاصله های حدود 20 کیلومتری موجب آبادانی در شهرهای مسیر می شود.

 

 

«روزنامه اخبار صنعت - 17 بهمن 1402»

   تاریخ ثبت: 1402/11/17     |     |