مونا موسوی:

 

 خبر درمانی بی اثر خبر درمانی برای بازار اثر ندارد و بعد از این همه ضربه به بورس، انتظار می رود با عمل و اجرا وضعیت بهتر شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

وی در یادداشتی به وضعیت بازار سرمایه و تاثیر عوامل مختلف بر آن پرداخته است؛ بازار در کــف قیمتی قرار دارد.

 

اما از طرف دیگر فعال محرکی قوی برای خرید نیســت و از طرف دیگر با رکود حاکم که هم ناشی از سیاســت های پولی است و هم ناشی از سیاست های مالی، تقاضای سرمایه گذاری هم پایین است.

 

به طور کلی هرچه شرایط سیاسی آرام تر و فضای اقتصادی ایجاد شده با بازار مهربان تر باشد به طور کلی هرچه شرایط سیاسی آرام تر و فضای اقتصادی ایجاد شده با بازار مهربان تر باشد به بازار کمک خواهد کرد.

 

در شرایط کنونی دو حوزه تاثیر بیشتری بر بازار سهام دارد؛ حوزه اول بازار ارز و حوزه دوم بازار پول است، تجربه اخیر به خوبی نشان داد که افزایش نرخ ارزی که به واسطه تحولات سیاسی رخ دهد، قابلیت اثرگذاری قوی و مستقیم را در بازار ندارد، اما در آرامش نسبی تجربه نشان داده فضای بازار قوی تر و بهتر حرکت می کند و زمینه برای رشد دلار نیما نیز ممکن است فراهم آید.

 

درست مانند سال گذشته بعد از رخدادهای سیاسی و بعد از آرامش نسبی هم دلار آرام گرفت و هم بازار مسیر بهتری را طی کرد.

 

شاید این بار هم بار دیگر از دل این خاکستر رخدادهای سنگین سیاسی ققنوس آرامش روی سر بازار پر بزند و بتواند بخشی از جریان پول را دو باره با بازار آشتی بدهد بازاری که از نظر ارزندگی در نقاط بسیار ویژه و خاصی قرار گرفته و صد البته باقیماندن نرخ ارز در این محدوده و حتی محدوده ۵۵ و ۵۶ هم نقطه قوت ذهنی خوبی برای بازار است.

 

البته ریسک های فراموش نشده ای در دل بازار همواره وجود داشته و حرکت کرده و آن هم رفتار دولت است که بار دیگر می تواند سخت ترین اتفاقات و رویدادها را برای بازار رقم زده است.

 

آرامش نسبی در این دو حوزه یعنی حوزه سیاسی و همچنین حوزه تصمیمات اقتصادی و دولت باعث می شود نگاه بازار به سمت سهم های بنیادی بازار و یا شرکت های کوچک قوی و بنیادی بیشتر شود و بازار در یک حاشیه نسبی امن به مسیر خود ادامه دهد.

 

گذر زمان موجب ارزنده تر شدن قیمت ها و فشرده تر شدن شرایط بنیادی سهام می شود و از سوی دیگر شاهد این هستیم که هرچه جریان پول بتواند حضور قوی تری در بازار داشته باشد دامنه گسترده تری از شرکت ها و نمادها رشد خواهند کرد.

 

از همین روست که اگر تحول عجیبی رخ ندهد و رویداد منفی به وقوع نپیوندد دو مرحله احتمالا پیش روی بازار است:

 

  •  در مرحله اول جریان پول فعلی کمی روی نمادهای هم وزن و کوچک حرکت خواهد کرد.

 

  • در مرحله دوم سراغ شرکت های بزرگتر رفته و فضای بازار را مثبت تر و خاص تر خواهد کرد که برخی پیش بینی می کنند روزهای اسفند این قابلیت را برای بازار خواهد داشت.

 

 

اگر تکیه روی فضای بنیادی شرکت ها اعم از گزارش های مالی و میان دوره ای و شرکت های با اصلاح زیاد وجود دارد یا ترکیبی از این دو قابلیت قوی در رشد و سودسازی بازار مدنظر قرار گرفته و می تواند رشد پورتفوها را با شکل منطقی پیش ببرند.

 

البته یک فشار مضاعف از سوی دولت و بانک مرکزی به بانک ها وارد شده، چرا که بخش عمده ای از افراد سپرده های فعلی خود را به سپرده 30 درصد و یک ساله تبدیل کرده و هزینه بانک را به شدت افزایش می دهند طیف گسترده ای از این افراد همان کسانی هستند که حاضر به خروج پول از بانک نبوده و این نرخ برای آنها جذاب خواهد بود و فقط پول یک سال فریز می شود.

 

در واقع گواهی سپرده های 30 درصدی به اتمام رسید و طی یک حرکت چند روزه، هزینه تجهیز منابع بانکها حدود نیم درصد افزایش پیدا کرد بدون اینکه پولی از بازار جذب بشود و صرفا سپرده های مدت دار با نرخ سود پایین تر به گواهی سپرده 30 درصدی تغییر پیدا کرد.

 

در این میان البته بخشی از دارندگان واحدهای صندوق های درآمد ثابت که در بانک ها عملیات صدور و ابطال آنها انجام می شود معروف به صندوق های بانکی هستند نیز واحدهای خود را باطل کرده و به گواهی سپرده تبدیل کردند.

 

خوشبختانه در حال حاضر این صندوق ها چندان سهمی ندارند اما بازهم بخشی از دارایی آنها سهام است و به واسطه ی این ابطال مجبور شده اند بخشی از سهام را بفروشند.

 

بخشی از عرضه نمادهای بزرگ و شاخص ساز نیز از ناحیه این صندوق هاست.

 

نظر هدف دولت ترس از جریان نقدینگی بود که به بازارهایی نظیر بازار ارز و طلا و مسکن و سکه می زند و با خیال خود با این اوراق می خواهد جلوی آن را بگیرد و یا یک سال به تاخیر بیندازد.

 

 

«روزنامه اقتصادی امروز - 23 بهمن 1402»

   تاریخ ثبت: 1402/11/23     |     |