محمدرضا سبزعلیپور رئیس مرکز تجارت جهانی ایران:

 

قوی و قدرتمند شدن اقتصاد ایران در گرو ”گردش چرخ تولید”، صنعتی شدن و افزایش تولیدات داخلی آنهم تولیداتی با کیفیت عالی می باشد که با عنایت به استعداد و ظرفیتهای وسیعی که در کشورمان وجود دارد با اراده، همت و خرد جمعی، مدیریت عملا سیاستهای درست ِ صحیح و تدوین و دست یافتنی است.

 

 

 

 

 

 

”گردش چرخ تولید“ و ”ایجاد اشتغال و مبارزه با بیکاری” یکی از اساسی ترین فاکتورها جهت رشد و شکوفایی اقتصاد و همچنین غلبه بر مشکلات اقتصادی کشور، بویژه مقابله با تحریمهای اقتصادی خارجی است که سالهاست از جانب کشورهای متخاصم بر علیه مردم ایران اعمال گشته است.

 

در این راستا مقام معظم رهبری سالهاست که به درستی به این نتیجه رسیده اند که رمز تقویت و رشد اقتصاد ایران گردش چرخ تولید” است و بر همین اساس چند سالیست که ”تولید” را محور اصلی شعار سالهای گذشته قرار داده اند و معظم له بر تقویت تولید و رفع موانع تأکید نموده اند.

 

حضرت آیت اله خامنه ای پس از بررسی اوضاع و احوال اقتصادی کشور تا سال 97، برای سال 98 شعار ”رونق تولید را انتخاب نمودند.

 

ایشان برای سال 99 نیز مجددا اشاره نموده و شعار ”جهش تولید” را برای آن سال انتخاب کردند، زیرا  ”جهش تولید“ می توانست موجب افزایش تولید و در نتیجه رشد اشتغال و تقویت “ اقتصاد ملی“ می شد.

 

نهایتا سالهای 98 و 99 بپایان رسیدند اما عملکرد دولت وقت جهت تحقق شعارهای رونق تولید” و ”جهش تولید“ در آن سالها اصلا راضی کننده نبود و نه تولید کشوررونق” گرفت و نه ”جهش“  قابل توجهی در زمینة تولید محقق شد!!

 

از همین رو باز هم تولید رشد آنچنانی نکرد و مشکلات اقتصادی بیش از پیش دامن ایران و مردم را گرفت.

 

به همین خاطر مقام معظم رهبری برای سال 1400 شعار ”تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی” را انتخاب کردند تا باز هم با این شعار بنوعی اهمیت رونق، جهش و شکوفایی، توان چرخ صنایع و تولید و گردش پُر کارخانجات کشورمان را یادآوری نمایند.

 

متأسفانه طی سالهای گذشته آنطور که انتظار می رفت به امر تولید پرداخته نشد و دولتمردان و غالب مسئولین به اهمیت ”گردش چرخ تولید” پی نبرده اند و همین امر موجب شد تا بجای ”رونق تولید” شاهد ”رونق دلالی”  و رشد قاچاق باشیم و بجای رفع موانع از برابر تولید و تولیدکنندگان و کارآفرینان نیز، به عینه شاهد افزایش موانع و بی توجهی به تولید و تولیدکنندگان باشیم، که واقعا جای تأسف دارد که مسئولین به اهمیت فرمایشان رهبری پی نبردند و شعارهای سالها را از قوه به فعل تبدیل ننمودند!!

 

مقام معظم رهبری در سال 1401 نیز به اهمیت تولید و اشتغال آفرینی مجددا اشاره نمودند و از همین رو شعار ”تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین” را برای سال1401  انتخاب و نامگذاری کردند.

 

حضرت آیت الله خامنه ای در سالجاری، باز هم بر اهمیت رشد تولید و مهار تورم اشاره نمودند و از همین رو شعار ”مهار تورم و رشد تولید”را برای سال 1402 انتخاب و نامگذاری نمودند.

 

به اعتقاد بنده، قوی و قدرتمند شدن اقتصاد ایران که مقام معظم رهبری نیز به کرّات بر آن تأکید داشته و دارند، در گرو گردش چرخ تولید، صنعتی شدن و افزایش تولیدات داخلی آنهم تولیداتی با کیفیت عالی می باشد که با عنایت به استعداد و ظرفیتهای وسیعی که در کشورمان وجود دارد و با اراده، همت و خرد جمعی، مدیریت صحیح، عملا سیاستهای درست می توان این مسیر را به درستی طی و تدوین نمود و به اهداف مورد نظر دست یافت.

 

اگر بخواهم به اختصار به قدرتمند شدن اقتصاد ایران بپردازم باید عرض کنم که کشور ایران کارآفرینان خوش فکر، توانمند و قدرقدرتی دارد که در حال حاضر نیز چرخش بخشی از چرخ تولید و اقتصاد کشورمان در این اوضاع سخت نیز به دست توانمند این عزیزان می چرخد اما مشکل اساسی اینجاست که عمدا و یا از روی نادانی و سهوا نه تنها کارآفرینان داخلی را جدی نگرفته و به کار نمی گیریم بلکه با رفتار نادرست و بی احترامی به این بزرگواران، متأسفانه آنان را ناراحت، دلنگران و ناامید هم می کنیم و همین برخوردها و جدی نگرفتن فعالان اقتصادی و کارآفرینان موجب کاهش سطح تولید و به تبع آن باعث کند شدن گردش چرخ صنایع و اقتصاد ایران می شود.

 

متأسفانه جمعی از کارآفرینان، فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع به دلایل مختلف از جمله مشکلات اقتصادی، مشکلات و اختلافات مالی و برخی نیز بواسطه بدهی و اختلاف با بانکها در زندانهای کشور بسر می برند که پیگیری مشکلات و آزادی این فعالان اقتصادی از جانب دولت و قوۀ قضائیه ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد.

 

 

«روزنامه اخبار صنعت - 29 بهمن 1402»

   تاریخ ثبت: 1402/11/29     |     |