مرتضی ادب

 

انتظارات تورمی، به قضاوت جامعه و فعالان اقتصادی از تورم در ماه های آتی گفته می شود.

زمانی که فعالان اقتصادی به این نتیجه برسند که تورم افزایش خواهد یافت، گفته می شود انتظارات تورمی در جامعه شکل گرفته یا تشدید شده است.

 

 

 

 

 

 

این همان شرایطی است که کشور به ویژه در سال های اخیر بارها تجربه کرده است.

 

مروری بر تجربه دوره های پس از جهش های ارزی گذشته نشان می دهد سیاستگذاران باید در تفسیر درست وضعیت فعلی و انجام اصلاحات لازم محتاط باشند.

 

انتظارات تورمی بر تصمیمات مالی مثل پس انداز و سرمایه گذاری تاثیر می گذارد و به فرد برای برنامه ریزی های آینده کمک کند.

 

تورم انتظاری یکی از پیچیده ترین شاخص هایی است که در اقتصاد برآورد می شود.

 

در حقیقت برآورد انتظارات تورمی را می توان تلاقی ای از اقتصاد رفتاری با مدل سازی در اقتصاد دانست.

 

در اقتصاد متغیرهای متعددی هستند که محاسبه، برآورد یا پیش بینی می شوند، اما برآورد متغیرهایی که معطوف به نحوه فکر کردن افراد بوده و پیش بینی رفتار آحاد اقتصادی است، از پیچیدگی های بسیاری برخوردار است.

 

مطالعات در ادبیات اقتصاد رفتاری نشان می دهد دید مصرف کننده ها به تورم نسبت به متخصصان و فعالان اقتصادی در جنبه های مختلف متفاوت است.

 

مصرف کننده ها معمولا تورم را بیشتر و باثبات تر از آنچه هست، می بینند. آنها برای تخمین تورم تنها از قیمت چند کالای خاص و البته مهم مانند قیمت خوراکی های روزمره مثل ساندویچ و نوشابه و قیمت بنزین استفاده می کنند.

 

از طرفی تخمین ذهنی مصرف کننده ها از تورم، بسیار به شرایط دموگرافیک آنها مانند سن، جنسیت، محل زندگی، سطح سواد و دیدگاه سیاسی آنها بستگی دارد.

 

همچنین اتفاقات و بحران های بزرگ مانند رکودها و جهش های جهانی قیمت ها (نفت یا کالاهای اساسی) ذهنیت آنها را نسبت به تورم تا آخر زندگی شان تحت تاثیر قرار داده و در ذهن افراد تورش به سمت بالا ایجاد می کند.

 

وقتی قیمت کالاها و خدمات افزایش یابد، کارگران و نیروی کار این فشار را روی خود احساس می کنند.

 

اگر دستمزدها با میانگین هزینه زندگی همخوانی نداشته باشد، نیروی کار کالای کمتری خریداری می کند و تورم این گونه و به تدریج استانداردها و قدرت خرید را کاهش می دهد.

 

با این حال، هر چه سیاست گذار در اجرای تعهدات قبلی خود موفق تر باشد، سیاست های جدید او برای مردم باور پذیرتر خواهد بود و هر چه شرایط حال و آینده اقتصاد با سیاست اعلام شده همسوتر باشد، باورپذیری سیاست اقتصادی ساده تر است.

 

مطابق آمارهای منتشر شده، مهار رشد نقدینگی و ثابت ماندن نرخ ارز در نیمه دوم سال جاری با کاهش انتظارات تورمی همراه بوده است.

 

انتظارات تورمی به پیش بینی نرخ افزایش قیمت ها در آینده اشاره دارد.

 

این انتظارات اهمیت زیادی دارند؛ چرا  که بر تصمیمات اقتصادی اثرگذار است.

 

وقتی کسب و کارها و مصرف کنندگان تورم بیشتری را انتظار داشته باشند، رفتار، قیمت گذاری و خرج کردن سرمایه خود را متناسب با این پیش بینی و انتظارات، تغییر می دهند.

 

 

«روزنامه اخبار صنعت - 10 اردیبهشت 1403»

   تاریخ ثبت: 1403/02/10     |     |