مرتضی عزتی  اقتصاددان

 

افزایش نرخ ارز در هفته های گذشته تابع عوامل و موضوعات مختلفی بود، لذا بخشی از نوسانات قیمت دلار را می توان به تنشهای سیاسی و منطقه ای ارتباط داد و بخش دیگر را به عملکرد بانک مرکزی در موضوع فروش و قیمت گذاری سکه نسبت داد.

 

 

 

 

 

با اینکه نمی توان در این موضوع تردید کرد که نوسانات سیاسی در افزایش نرخ ارز بسیار موثر است و به صورت جهشی در بازه زمانی کوتاهی منجر به افزایش نرخ ارز می شود اما مساله حائز اهمیت این است که برخی از سیاست گذاری های بانک مرکزی بخصوص در تعیین نرخ سکه نیز در این موضوع بی تقصیر نبوده است.

 

با وجود تورم بالا دولتمردان و بانک مرکزی در اتخاذ سیاست های پولی، ارزی و بانکی باید ملاحظاتی را مد توجه قرار دهند در غیر این صورت سیاست های غلط به خودی خود عامل افزایش نرخ ارز می شوند که از آن جمله می توان به گرانفروشی سکه توسط بانک مرکزی اشاره کرد.

 

به نظر می رسد بانک مرکزی سکه را با نرخ بسیار بالایی حتی نسبت به نرخ واقعی سکه به فروش رسانده و می رساند لذا یکی از عوامل موثری که منجر به ایجاد فضا و بستر لازم برای افزایش نرخ ارز شد این موضوع مهم است.

 

وقتی نرخ سکه اعلامی بانک مرکزی بالاتر از قیمت واقعی است نباید انتظار داشت نرخ ارز کاهش بیابد چرا که بازارها با هم در موضوع قیمت ها رقابت دارند به این خاطر ارز نیز مایل است نرخ خود را به نرخ سکه برساند بنابراین اگر به کاهش نرخ ارز اهمیت می دهیم و این موضوع برای ما مهم است باید به سمتی برویم که نرخ سکه نیز روند کاهشی بیابد.

 

مساله حائز اهمیت این است که سکه های فروخته شده توسط بانک مرکزی با قیمت نرخ ارز در بالاترین قیمت هایی که طی هفته های گذشته تجربه کردیم همخوانی ندارد.

 

به بیان بهتر سکه 39 میلیون تومانی عرضه شده توسط بانک مرکزی با ارزهایی که با قیمت های بالا در حین و بعد از تنش های منطقه ای تجربه کردیم سنخیتی ندارد.

 

به بیان بهتر؛ با نرخ ارز فعلی حتی اگر سکه را 60 میلیون تومان حساب کنیم می توان گفت سکه های عرضه شده توسط بانک مرکزی با قیمت بالایی به فروش رفته لذا به تبع این موضوع باید انتظار افزایش نرخ ارز را داشت، به این دلیل که نرخ ها در بازارهای مالی از هم تبعیت می کنند و سرایت پذیری بازارهای مالی موجب می شود وقتی بانک مرکزی قیمت طلا و سکه را بالا می برد، نرخ ارز هم افزایش می یابد بنابراین اگر قیمت بالا رفته ارز واقعی نیست، بدین معناست که نرخ سکه نیز باید کاهش بیابد.

 

 

«روزنامه اخبار صنعت - 16 اردیبهشت 1403»

   تاریخ ثبت: 1403/02/16     |     |