مرتضی ادب

 

فرآیند توسعه اقتصادی در هیچ کشوری تحقق نمی پذیرد، مگر این که از ورودی (Input) «سرمایه گذاری» چه از نوع داخلی و چه از نوع خارجی آن برخوردار بوده و از خروجی (Output)«صادرات» به عنوان محصول رقابت پذیر سرمایه گذاری بهره مند باشد.

 

 

 

 

 

سرمایه گذاری چنانچه با نگاه صادراتی صورت پذیرد منجر به ایجاد مزیت رقابتی در اقتصاد می شود.

 

بدون شک توسعه صادرات نیازمند ظرفیت سازی است و ایجاد هرگونه ظرفیت جدید صادراتی نیازمند سرمایه گذاری است.

 

هرگونه سرمایه گذاری در صورتی از بازده مناسب برخوردار خواهد بود که با گرایش حضور محصولات و یا خدمات حاصل از سرمایه گذاری در بازارهای بین المللی صورت پذیرد.

 

سرمایه گذاری و صادرات دو مؤلفه اصلی ایجاد اشتغال، توسعه زیرساخت های اقتصادی از جمله توسعه صنایع، توسعه کشاورزی، استخراج معادن، توسعه صنعت حمل و نقل، توسعه صنعت توریسم و در یک کلام توسعه اقتصادی است.

 

سرمایه گذاری و صادرات باعث رشد تولید ناخالص داخلی و شکوفایی اقتصاد ملی می گردد.

 

صادرات غیر نفتی متشکل از دو محور صدور کالا و صدور خدمات است که موفقیت در هر یک از حوزه های صادراتی در گروه طیف وسیعی از مولفه های خرد و کلان مربوط به هریک می باشد.

 

رهایی از اقتصاد تک محصولی و ایجاد تنوع در اقلام صادرات کالا و خدمات از ضرورت های خاص ایران است.

 

ولی اقدام به امر صادرات حساب شده و سنجیده، احتیاج به آینده نگری و برنامه ریزی با وسعت نظر به موضوع دارد.

 

صادرات خدمات بسیاری از مشکلات صادرات کالا را در پی ندارد.

 

انتظار دستیابی به نتایج و بازدهی مثبت از فعالیتها و سرمایه گذاری صادراتی همراه با شتابزدگی و عملکرد مقطعی در درازمدت، ممکن است همیشه عملی نباشد.

 

فعال شدن صادرات خدمات فنی-مهندسی از خروج فارغ التحصیلان دانشگاهی به دلیل نبود کار در داخل جلوگیری می کند.

 

تحقق توسعه اقتصادی کشور با محوریت بخش خصوصی در راستای تأمین منافع ملی، گسترش روابط بین المللی و تعامل اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی، تشویق و حمایت از سرمایه گذاری داخلی و خارجی در فعالیت های اقتصادی و تولیدی صادرات گرا، گسترش فرهنگ صادراتی و برقراری مشوق های مؤثر و کارآمد برای صادرکنندگان کالا و خدمات، رفع موانع و مقررات دست و پاگیر تولید و صادرات، هدایت منابع مالی کشور بویژه تسهیلات بانکی به سمت ظرفیت سازی برای صادرات، تقویت بنیه اقتصادی بنگاه های بخش خصوصی و ارتقای سایز و مدیریت آنها در حد استانداردهای بین المللی از اهداف روز ملی صادرات است.

 

صادرات به ویژه صادرات خدمات مهندسی نیاز به یک برنامه ریزی جامع دارد و یک کمیته ویژه که برنامه ریزی کند و مستمرا بر اجرای آن نظارت نماید و هر مشکلی را فورا حل کند.

 

متاسفانه به پتانسیل های صادرات خدمات فنی و مهندسی که ارزآورترین نوع صادرات است، توجه زیادی نمی شود و این صنعت حمایت خاصی را از دولت نمی بیند، به ویژه اینکه در صادرات خدمات فنی و مهندسی بخش های اقتصادی سفارتخانه ها می توانند در شناساندن پتانسیل های جمهوری اسلامی فعالانه عمل کنند.

 

 

«روزنامه اخبار صنعت - 19 اردبهشت 1403»

   تاریخ ثبت: 1403/02/19     |     |