خبر اختصاصی سازمان عمران کرمان - اتمام عملیات روکش آسفالت درب ورودی غربی منطقه سیرجان

عملیات روکش آسفالت درب ورودی منطقه حدفاصل بلوار تهران و سردرب ورودی انجام و مورد بهره برداری قرار گرفت.  

عملیات روکش آسفالت درب ورودی منطقه حدفاصل بلوار تهران و سردرب ورودی انجام و مورد بهره برداری قرار گرفت.

این عملیات شامل لاین های ورودی و خروجی منطقه حدفاصل بلوار سیرجان - تهران و سر درب غربی منطقه که مسیر تردد و عبور و مرور پرسنلی و اداری می باشد انجام و مورد بهره برداری قرار گرفت. 

منبع خبر:

دیدگاه کاربران