خبر اختصاصی: حلقه ایمنی و امنیتی دور منطقه ویژه اقتصادی سیرجان با 120 دوربین اجرا می شود

.  

 

 

 

120 دستگاه دوربین مداربسته برای ایجاد حلقه ایمنی و امنیتی دور منطقه ویژه اقتصادی سیرجان خریداری و وارد انبارهای منطقه شده است.

 

 

 

با توجه به اهمیت ایمنی و امنیت و نیاز مبرم به کنترل غیر حضوری، نصب دوربین های مداربسته در دورتا دور منطقه در دستور کار قرار گرفته است.

 

به همین دلیل تعداد 120 دستگاه دوربین مداربسته و همچنین تجهیزات مربوط به نصب این دوربین ها با هزینه ای بالغ بر سی میلیارد ریال خریداری شده و قرار است تا سه ماه آینده در دور تا دور منطقه نصب شوند.

 

گفتنی است دوربین های خریداری شده هوشمند بوده و مجهز به فنس مجازی هستند که در صورت ورود فرد به داخل منطقه از سوی دوربین ها شناسایی شده و به وی اخطار داده می شود.

منبع خبر:

دیدگاه کاربران