سیگنال مهم رئیس کل بانک مرکزی به دلار

.  

 

 

 

رئیس کل بانک مرکزی در باره نوسان بازار ارز و چگونگی مدیریت آن گفت: از همه ظرفیت های بانک مرکزی برای برقراری آرامش در بازار ارز استفاده می کنیم.

 

 

 

 

علی صالح آبادی در باره نوسان بازار ارز و چگونگی مدیریت آن گفت: بیشترین ذخیره ارزی اسکناسی را در تاریخ کشور داریم، بنا بر این از نظر برقراری تعادل عرضه و تقاضا در بازار ارز مشکلی نداریم و «از همه ظرفیت های بانک مرکزی برای برقراری آرامش در بازار ارز» استفاده می کنیم.

 

وی ادامه داد: در بحث تقاضا تلاش داریم افرادی که در بحث ارز تقاضای واقعی دارند، در بازار نیما و تشکل ارزی پوشش کامل داده شوند.

 

صالح آبادی در پاسخ به این پرسش که نرخ سود اوراق ارزی چقدر است، اظهار داشت: این اوراق ارزی در قالب پروژه ای است یعنی نخست پروژه تعریف و سپس اوراق ارزی برای تأمین مالی آن پروژه منتشر می شود.

 

صالح آبادی با اشاره به مشخص بودن زمان پروژه ادامه داد: زمان معمولا دو یا سه سال است و سررسید اوراق بسته به پروژه ای که تعریف می شود، خواهد بود.

منبع خبر: روزنامه اقتصاد ملی - 17 خرداد 1401

دیدگاه کاربران