ترکیب اعضای هیئت عالی بانک مرکزی تغییر کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ترکیب جدیدی برای اعضای هیئت عالی بانک مرکزی در نظر گرفتند:  

 

 

نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، 18 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران برای تأمین نظر شورای نگهبان برخی از مواد این طرح را اصلاح کردند.

 

 

 

 

همچنین نمایندگان ماده 6 طرح مذکور را با 174 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر در جلسه برای تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

 

در ماده 6 اصلاحی آمده است:

الف ـ اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی عبارتند از:

1 ـ رئیس جمهور (رئیس مجمع)

2 ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

3 ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

4 ـ دو نفر از وزراء به‌انتخاب هیئت وزیران

تبصره 1 ـ افراد موضوع این بند برای مدت چهار سال منصوب می‌شوند و عزل آنان قبل از اتمام مدت حکم، توسط مقام منصوب‌کننده امکان‌پذیر است.

تبصره 2 ـ دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌انتخاب مجلس ـ یک نفر از بین اعضای کمیسیون‌ اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ـ به‌عنوان ناظر (بدون حق رأی) و رئیس‌کل بانک مرکزی به‌عنوان دبیر (بدون حق رأی) در جلسات مجمع شرکت می‌کنند.

 

ب ـ وظایف مجمع عمومی بانک مرکزی به‌شرح زیر است:

1 ـ انتخاب اعضای هیئت نظار به‌پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی

2 ـ بررسی و تصویب صورت‌های مالی بانک مرکزی

3 ـ اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش‌های هیئت نظار

4 ـ تصویب بودجه و تفریغ بودجه بانک مرکزی با رعایت اصول 52 و 55 قانون اساسی

5 ـ سایر وظایفی که به‌موجب این قانون بر عهده مجمع عمومی بانک مرکزی قرار داده شده است.

همچنین نمایندگان ماده 7 طرح مذکور را با 179 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در جلسه برای تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

 

در ماده 7 اصلاحی آمده است:

الف ـ اعضای هیئت عالی عبارتند از:

1. رئیس‌کل بانک مرکزی (رئیس هیئت عالی)؛

2. وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی؛

3. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور یا معاون وی؛

4. دو نفر اقتصاددان متخصص در زمینه سیاستگذاری پولی و ارزی؛

5. دو نفر متخصص در حوزه بانکداری: یک نفر در زمینه حقوق بانکی و یک نفر در زمینه امور مالی.

6. معاون سیاست‌گذاری پولی

7. معاون تنظیم‌گری و نظارت

تبصره ـ اعضای موضوع اجزای (1)، (4)، (5)، (6) و (7) این بند باید تسلط کافی به مبانی بانکداری اسلامی و روشهای اجرای آن داشته باشند.

اعضای ردیف‌های (1)، (4) و (5) باید معتقد به مبانی بانکداری اسلامی بوده و تسلط کافی بر روشهای اجرای آن داشته باشند.

ب ـ رئیس‌کل علاوه بر شرط مذکور در تبصره بند (الف) مطابق ترتیبات مذکور در مصوبه 1393/8/24 مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط رئیس جمهور منصوب و عزل می‌شود، همچنین رئیس‌کل باید از کفایت علمی، کفایت تجربی و سایر شرایط مذکور در مصوبه یادشده برخوردار باشد.

پ ـ اعضای ردیف‌های (4) و (5) به‌پیشنهاد رئیس‌کل و تأیید و حکم رئیس جمهور منصوب می‌شوند، عزل آنان نیز قبل از اتمام مدت حکم، توسط رئیس جمهور امکان‌پذیر است.

ت ـ دوره مسئولیت اعضای ردیف‌های (4) و (5) پنج سال می‌باشد و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. به‌منظور ثبات‌بخشی به سیاست‌های پولی کشور، در اولین دوره اجرای این قانون، حکم یکی از دو عضوِ هریک از ردیف‌های یادشده برای مدت دو سال و نیم و حکم عضو دیگر برای مدت پنج سال صادر می‌شود. در دوره‌های بعدی، احکام همه اعضاء پنج‌ساله خواهد بود.

در صورت فوت، استعفا یا عزل هریک از اعضای ردیف‌های (4) و (5) جایگزین وی باید ظرف یک ماه تعیین شود.

حکم عضو جایگزین برای باقیمانده دورۀ عضو متوفی، مستعفی یا معزول صادر می‌شود.

ث ـ اعضای ردیف‌ (4) باید مدرک دکترای علوم اقتصادی داشته و از دانش کافی در زمینه اقتصاد کلان و سیاستگذاری پولی و ارزی و حداقل ده سال تجربه مرتبط برخوردار باشند.

ج ـ اعضای ردیف‌ (5) باید از شرایط اختصاصی زیر برخوردار باشند:

عضو متخصص در امور مالی: داشتن مدرک دکترا در یکی از رشته‌های علوم اقتصادی، مالی، بانکداری یا حسابداری و حداقل ده سال تجربه مرتبط؛

عضو متخصص در زمینه حقوق بانکی: داشتن مدرک دکترا در رشته حقوق با گرایش مرتبط و حداقل ده سال تجربه مرتبط.

چ ـ اعضای ردیف‌های (4) و (5) باید به‌صورت تمام‌وقت در خدمت بانک مرکزی بوده و نمی‌توانند شغل یا سمت‌ موظف یا غیرموظف اعم از مدیریتی، کارشناسی یا مشاوره‌ای در بخش‌ دولتی یا غیردولتی داشته باشند، این ممنوعیت شامل موارد مستثنی‌شده ذیل اصل (141) قانون اساسی نمی‌شود.

حقوق و مزایای اعضای یادشده مطابق حقوق و مزایای مقامات موضوع بند (ج) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 توسط بانک مرکزی پرداخت می‌شود.

تبصره ـ در صورتی که عضو هیئت عالی مستخدم رسمی یا پیمانی هریک از دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری باشد، دستگاه موظف است بلافاصله پس از صدور حکم عضویت وی در هیئت عالی، او را به بانک مرکزی مأمور نموده و هرگونه افزایش در حقوق قانونی، از جمله ارتقاء، افزایش حقوق سنواتی، افزایش گروه و رتبه و سایر موارد را در طول دوره مأموریت اعمال کند.

ح ـ اعضای موضوع اجزای (4)، (5)، (6) و (7) بند الف این ماده باید واجد شرایط عمومی زیر باشند:

1. وثاقت، امانت، اعتقاد و التزام عملی به اسلام، ولایت فقیه، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی؛

2. تابعیت جمهوری اسلامی ایران و نداشتن تابعیت مضاعف و پروانه اقامت دائم در کشور خارجی برای خود، همسر و فرزندان تحت تکفل؛

3. داشتن حسن شهرت و توانایی انجام وظایف؛

4. نداشتن سابقه محکومیت کیفری مؤثر و محکومیت قطعی به جرائم اقتصادی؛

5. عدم محکومیت قطعی انتظا‌می به مجازات‌های مذکور در بندهای (د)، (و)، (ی) ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/9/7.

معاونان مذکور در اجزاء (2) و (3) بند (الف) باید از شرائط مذکور در بند (ث) برخوردار باشند.

خ ـ با توجه به کثرت وظائف و جلسات هیئت عالی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه باید نماینده‌ای را از طرف خود برای شرکت در جلسات هیئت عالی به رئیس‌کل معرفی کنند.

افرادی که برای این منظور معرفی می‌شوند، باید از شرایط مذکور در بندهای (ث) و (ح) این ماده برخوردار باشند.

د ـ اعضای هیئت عالی باید در اولین جلسه هیئت عالی سوگند یاد کنند. متن سوگندنامه اعضای هیئت‌ عالی به‌‌شرح زیر است:

«بسم اللّه الرّحمن الرّحیم، من به خداوند بزرگ سوگند یاد می‌‌کنم که ضمن توجه مستمر به خطیر بودن وظیفه‌‌ای که برعهده من گذاشته شده است، در کلیه اظهارنظرها و تصمیم‌گیری‌های خود، مصالح ملت ایران، پیشرفت اقتصاد کشور، ترویج احکام نورانی اسلام در عرصه پول، بانک و مالیه اسلامی و گسترش اخلاق و معنویت در تعاملات اقتصادی جامعه را در چهارچوب قانون اساسی مدنظر قرار دهم.

منافع شخصی و فشارهای خارج از چهارچوب قانون، به‌هیچ‌وجه مرا از التزام به قوانین جمهوری اسلامی ایران و انجام وظایفی که شرعاً و قانوناً برعهده دارم، باز نخواهد داشت».

همچنین بند (الف) ماده (9) به‌صورت زیر اصلاح و یک بند به ماده مزبور اضافه شد:

«الف ـ جلسات هیئت عالی با حضور دوسوم اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با رأی موافق پنج عضو حاضر اتخاذ می‌گردد.»

 

همچنین بند پ ماده (9) به‌شرح زیر اصلاح شد:

«پ ـ قرارگرفتن موضوعات در دستور هیئت عالی منوط به موافقت رئیس‌کل است. موضوعات مرتبط با بندهای (3) و (18) ماده (8) از این قاعده مستثناست، هرکدام از اعضای هیئت عالی می‌توانند موضوعات مرتبط با بندهای یادشده را برای طرح در جلسه به دبیرخانه هیئت عالی اعلام کنند».

همچنین نمایندگان ماده 8 طرح مذکور را با 183 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر در جلسه برای تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

 

بر اساس ماده 8 اصلاحی وظایف هیئت عالی با رعایت قوانین مربوط به‌شرح زیر است:

1. تعیین سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری بانک مرکزی و تصویب ابزارهای مورد نیاز اجرای سیاست پولی در چهارچوب اسناد بالادستی ذی‌ربط؛

2. تصویب برنامه‌های اجرائی که توسط رئیس‌کل برای تحقق اهداف بانک مرکزی پیشنهاد می‌شود؛

3. نظارت بر عملکرد هیئت عامل بانک مرکزی؛

4. اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین سرپرست، بازسازی و گزیر مؤسسات اعتباری متخلف یا در معرض خطر؛

5. اجازه تأسیس و تعطیلی شعب، نمایندگی‌ها، مؤسسات و شرکت‌های تابعه بانک مرکزی در چهارچوب قوانین و مقررات مرتبط؛

6. اتخاذ تدابیر لازم برای مدیریت نقدینگی و هدایت تسهیلات و اعتبارات بانکی در جهت تحقق هدف مذکور در جزء (3) بند «ب» ماده (3) این قانون (حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال)؛

7. اظهارنظر درباره بودجه سالانه بانک مرکزی؛

8. اتخاذ تصمیم در خصوص انتشار یا از گردش خارج نمودنِ انواع اسکناس و مسکوک و سایر انواع پول ملی؛

9. اتخاذ تصمیم در مورد تعیین سقف نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری و تسهیلات مبتنی بر عقود با بازدهی معین؛

10.  اتخاذ تصمیم در مورد نرخ کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه  معادل هزینه پرداخت تسهیلات

11. اتخاذ تصمیم در مورد نرخ کارمزد انواع خدمات بانکی متناسب با هزینه تمام شده خدمات».

12. اتخاذ تصمیم در خصوص اعطای اعتبار به صندوق ضمانت سپرده‌ها؛

13. تصویب استانداردهای حسابداری، حسابرسی و گزارشگری مالیِ بانک مرکزی و «اشخاص تحت نظارت» برای پیشنهاد به مرجع قانونی تدوین استانداردهای یادشده؛

14. بررسی و تصویب گزارش‌های رئیس کل قبل از ارائه به مجلس شورای اسلامی و مجمع عمومی بانک مرکزی؛

15. بررسی و تصویب گزارش‌های دوره‌ای بانک مرکزی قبل از انتشار.

16. تعیین حدود مجاز نگهداری و نقل و انتقال اسکناس، مسکوک و ابزارهای پرداخت مشابه، از جمله چک‌های تضمین شده، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و واریز یا برداشت نقدی از طریق مؤسسات اعتباری؛

تبصره- هیأت عالی می‌تواند بخشی از وظایف و اختیارات خود، از جمله تصویب دستورالعمل‌های موردنیاز را حسب مورد به کمیته سیاستگذاری پولی و ارزی یا کمیته تنظیم‌گری و نظارت بانکی تفویض کند. در این‌صورت، مصوبات کمیته‌های یادشده، پس از تأیید رئیس کل لازم‌الاجراء خواهد بود.

همچنین نمایندگان ماده 10 طرح مذکور را با 170 رأی موافق، 8 رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در جلسه برای تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

 

ماده 10 اصلاحی به شرح زیر است:

الف- رئیس کل موظف است اولین جلسه هیأت عالی در هر فصل را با عنوان «نشست ویژه سیاستگذاری پولی و ارزی»، به بررسی اثربخشی سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباریِ اجراء شده بانک مرکزی اختصاص دهد. کلیه تصمیمات معطوف به سیاستگذاری پولی، ارزی و اعتباری که به‌تشخیص رئیس کل بر فضای کسب و کار کشور تأثیر جدی خواهد داشت، صرفاً باید در این نشست‌ها اتخاذ شود.

رئیس کل، وزیر امور اقتصادی و دارائی و رئیس سازمان برنامه و بودجه باید شخصاً در این نشست‌ها شرکت کنند. 

رؤسای اتاق ایران، اتاق تعاون و اتاق اصناف الزاماً باید برای شرکت در نشست‌های ویژه سیاستگذاری پولی و ارزی و استماع نظرات آنان دعوت شوند، شرکت رؤسای اتاق‌های یادشده در نشست‌های ویژه هیأت عالی، منوط به رعایت بندهای (الف)، (ب)، (ت)، (ث) و (خ) ماده (60) این قانون است.

همچنین رئیس کل می‌تواند افراد دیگری از بخش دولتی، تعاونی یا خصوصی و یا کارشناسان مستقل را به منظور اطلاع از نظرات مشورتی آنان به‌صورت موردی برای حضور در نشست‌های ویژه سیاستگذاری دعوت کند.

نشست‌های فوق‌العاده سیاستگذاری پولی و ارزی در خارج از زمان‌های مقرر در صدر این بند، به درخواست رئیس کل، وزیر امور اقتصادی و دارائی یا حداقل دو نفر از اعضای هیأت‌عالی، برای تبادل نظر در موضوع مورد نظرِ درخواست‌کنندگان و در صورت ضرورت، اتخاذ تصمیم در‌باره آن موضوع تشکیل می‌شود.

ب- رئیس کل موظف است حداقل سه روز قبل از برگزاری نشست ویژه سیاستگذاری (غیر از نشست‌های فوق‌العاده)، گزارش عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در دوره مورد گزارش را در اختیار اعضای اصلی و ناظر هیأت عالی قرار دهد.

گزارش رئیس کل باید مشتمل بر فصل‌های زیر باشد:

1. تغییرات حجم و رشد نقدینگی، پایه پولی و اجزای آن ‌و روند نرخ‌های سود در دوره مورد گزارش؛

2. عملکرد بانک مرکزی، نقش دولت و شبکه بانکی در رابطه با ثبات یا تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها؛

3. عملکرد بانک مرکزی، شبکه بانکی کشور در مجموع، و هریک از مؤسسات اعتباری به‌‌تفکیک، در زمینه ثبات و سلامت شبکه بانکی کشور؛

4. عملکرد بانک مرکزی، شبکه بانکی کشور در مجموع، و هریک از مؤسسات اعتباری به‌‌تفکیک، در زمینه حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال، گسترش زیرساخت‌ها، توسعه فناوری و افزایش صادرات کشور؛

5. مطالبات، بدهی‌ها و تعهدات خارجی کشور، وضعیت بازار ارز و عملکرد بانک مرکزی در زمینه حمایت از ارزش پول ملی و بهبود تراز پرداخت‌ها؛

6. ارزیابی نتایج و پیامدهای سیاست‌ها و اقدامات مصوب در نشست‌های قبلی، پیش‌بینی‌ وضعیت آتی و پیشنهادهای رئیس کل برای اجراء در دوره پیش‌رو.

هیأت‌عالی می‌تواند پس از بحث و بررسی، گزارش‌ رئیس کل را عیناً تأیید نماید؛ یا  اصلاحات لازم را در آن اعمال کند. نظرات متفاوت اعضاء هیأت‌عالی، رؤسای اتاق‌ها و سایر مدعوین که به تصویب اکثریت اعضای حاضر هیأت عالی نرسیده، در صورت درخواست آنان به‌صورت جداگانه به متن گزارش الصاق می‌شود. مصوبات نشست‌های ویژه سیاستگذاری به‌همراه مستندات و منضمات آن باید ظرف سه روز کاری توسط رئیس‌کل برای مقام معظم رهبری، رئیس‌جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه، وزیر امور اقتصادی و دارائی و رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

اطلاع‌رسانی عمومی درباره مذاکرات و تصمیمات نشست‌های ویژه سیاستگذاری صرفاً توسط رئیس کل صورت می‌گیرد.

در ادامه نمایندگان با اصلاح ماده 12 این طرح با 173 رأی موافق، یک رأی مخالف و 11 رأی ممتنع موافقت کردند.

 

بر اساس ماده 12 اصلاح شده این طرح؛ شوراهای تخصصی هیأت‌ عالی عبارتند از:

الف- شورا سیاستگذاری پولی و ارزی؛

ب- شورا تنظیم‌گری و نظارت بانکی.

در ادامه نمایندگان به بررسی ماده 13 این طرح پرداختند و آن را با 178 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع به تصویب رساندند.

 

بر اساس ماده 13 اصلاحی این طرح:

الف- اعضای کمیته سیاستگذاری پولی و ارزی عبارتند از:

1. قائم مقام رئیس کل (رئیس)؛

2. معاون سیاستگذاری پولی رئیس کل (دبیر)؛

3. معاون رئیس کل در امور ارزی؛

4. اعضای هیأت عالی موضوع جزء (4) بند (الف) ماده (7)؛

5. اعضائی از هیأت عامل که رئیس کل عضویت آنان را در کمیته سیاستگذاری پولی و ارزی لازم می‌داند؛

6. سه ‌نفر کارشناس مسلط به اقتصاد کلان و سیاست‌ پولی با مدرک دکتری علوم اقتصادی و حداقل ده‌ سال سابقه کاری مرتبط و معتبر ترجیحاً از میان مدیران و کارشناسان بانک مرکزی به انتخاب رئیس‌کل

7. دو نفر متخصص امور ارزی با معرفی رئیس کل.

تبصره 1- اعضای موضوع اجزاء (6) و (7) این بند برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

افراد یادشده، در صورتی که قبل از صدور حکم عضویت، در استخدام بانک مرکزی نبوده باشند، به صورت غیرموظف در جلسات کمیته شرکت می‌کنند.

تبصره 2 - اعضای موضوع اجزای (6) و (7) باید حائز شرایط مندرج در جزء (1) بند (ح) ماده (7) این قانون باشند.

 

ب- وظایف کمیته سیاستگذاری پولی و ارزی عبارت است از:

1. آماده‌سازی دستور‌کار و پیش نویس مصوبات هیأت عالی در موضوعات مرتبط با سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی؛

2. ارزیابی اثربخشی سیاست‌‌های پولی و ارزی بانک مرکزی و ارائه گزارش به هیأت عالی؛

3. پایش مستمر عملکرد مؤسسات اعتباری از حیث همراهی با اهداف و سیاست‌های اعلام شده بانک مرکزی و ارائه پیشنهادات تشویقی یا تنبیهی لازم به هیأت عالی؛

4. انجام سایر اموری که توسط هیأت عالی یا رئیس‌‌کل ارجاع می‌شود.

همچنین وکلای ملت در ساختمان بهارستان به بررسی ماده 14 این طرح پرداخته و آن را با 181 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع به تصویب رساندند.

 

ماده 14- الف- اعضای کمیته تنظیم‌گری و نظارت بانکی عبارتند از:

1. قائم مقام رئیس کل (رئیس)؛

2. معاون تنظیم‌گری و نظارت رئیس کل (دبیر)؛

3. معاون حقوقی رئیس کل؛

4. اعضای هیأت عالی مذکور در جزء (5) بند (الف) ماده (7)؛

5. اعضائی از هیأت عامل که رئیس کل عضویت آنان را در کمیته تنظیم‌گری و نظارت بانکی لازم می‌داند؛

6. سه‌ نفر کارشناس مسلط به حقوق بانکی و موضوعات مرتبط با تنظیم‌گری و نظارت بانکی با مدرک دکتری مرتبط و حداقل ده‌سال سابقه کار مرتبط و معتبر، ترجیحاً از میان مدیران و کارشناسان بانک مرکزی به انتخاب رئیس‌کل

تبصره 1- اعضای موضوع جزء (6) این بند برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

افراد یادشده، در صورتی که قبل از صدور حکم عضویت، در استخدام بانک مرکزی نبوده باشند، به صورت غیرموظف در جلسات کمیته شرکت می‌کنند.

تبصره 2- اعضای موضوع اجزای (6) و (7) باید حائز شرایط مندرج در جزء (1) بند (ح) ماده (7) این قانون باشند.

ب- وظایف کمیته تنظیم‌گری و نظارت بانکی عبارت است از:

1. آماده‌سازی دستور‌کار و پیش نویس مصوبات هیأت‌عالی در موضوعات مرتبط با تنظیم‌گری و نظارت بانکی؛

2. ارزیابی اثربخشی تصمیمات بانک مرکزی در حوزه‌ی تنظیم‌گری و نظارت بانکی و ارائه گزارش به هیأت عالی؛

3. پایش مستمر عملکرد «اشخاص تحت نظارت» از جهت تمکین به دستورالعمل‌های ابلاغی بانک مرکزی در خصوص حفظ سلامت و ثبات شبکه بانکی، و ارائه پیشنهادات تشویقی یا تنبیهی لازم به هیأت عالی؛

4. انجام سایر اموری که توسط هیأت عالی یا رئیس‌‌کل ارجاع می‌شود.

نمایندگان مجلس در ادامه نشست علنی ماده 15 طرح مذکور را مورد بررسی قرار داده و آن را با 179 رأی موافق، یک رأی مخالف و 4 رأی ممتنع به تصویب رساندند.

 

در ماده 15 اصلاحی این طرح نیز آمده است؛

الف- رئیس کل، قائم مقام و معاونین رئیس کل اعضای هیأت عامل بانک مرکزی را تشکیل می‌دهند.

ب- قائم مقام رئیس کل با پیشنهاد رئیس کل و تأیید و حکم رئیس جمهور منصوب و عزل می‌شود.

تبصره- تبصره- قائم مقام رئیس کل باید واجد شرایط مذکور در بند (ب) و جزء (1) بند (ح) ماده (7) این قانون باشد.

پ- اجرای کلیه وظایف و به‌کارگیری اختیارات بانک مرکزی در این قانون، در چهارچوب مصوبات هیأت‌عالی بر عهده هیأت عامل است.

همچنین هیأت عامل مکلف به اجرای سایر اموری است که از سوی هیأت‌عالی یا رئیس کل ارجاع می‌گردد. مصوبات هیأت عامل پس از تأیید رئیس کل معتبر خواهد بود.

بهارستان نشینان همچنین ماده 16 این طرح را بررسی و آن را به شرح زیر اصلاح کردند.

 

ماده 16- رئیس کل بالاترین مقام اجرائی بانک مرکزی است و مسؤولیت اداره بانک مرکزی و اجرای این قانون و مقررات مربوط به آن را برعهده دارد.

رئیس کل عهده‌دار کلیه امور اجرایی بانک مرکزی می‌باشد و در چهارچوب مصوبات هیأت عالی در قبال اقدامات بانک مرکزی به رئیس جمهور پاسخگوست.

همچنین رئیس کل با رعایت قوانین مربوط عهده‌دار وظائف زیر است:

1. نصب و عزل معاونان و مدیران بانک مرکزی؛

2. سخنگویی بانک مرکزی و هیأت‌‌عالی؛

3. نمایندگی بانک مرکزی در کلیه مراجع رسمی داخلی و خارجی؛

4. امضای قرارداد و توافقنامه به نمایندگی از بانک مرکزی؛

5. طرح دعوی در مراجع رسمی داخلی و خارجی؛

6. طراحی ساختار داخلی بانک مرکزی در چهارچوب این قانون و ارائه آن به ‌هیأت‌عالی جهت تصویب؛

7. پیشنهاد بودجه سالانه بانک مرکزی به هیأت عالی؛

8. سایر وظایف محوله از سوی هیأت عالی.

تبصره1- رئیس کل می‌تواند حق امضاء و یا بخشی از وظایف اجرائی خود را به قائم مقام، معاونان، مدیران و کارکنان بانک مرکزی تفویض کند.

تفویض وظایف و حق امضاء نافی مسئولیت وی نیست.

تبصره2- اختیارات قائم مقام رئیس‌کل به‌جز مواردی که در این قانون تصریح شده است، از طرف رئیس‌کل تعیین می‌شود و در صورت غیبت، استعفا یا فوت رئیس‌کل، تا زمان تعیین جایگزین، قائم مقام دارای کلیه اختیارات و وظایف رئیس‌کل می‌باشد.

منبع خبر: خبرگزاری تسنیم - 18 بهمن 1401

دیدگاه کاربران