در ذخیره سازی گاز از دنیا عقب هستیم

رئیس کمیته گاز کمیسیون انرژی مجلس شورای اســلامی:  

 

 

 

علی رغم اینکه ما دومین تولید کننده گاز در سطح دنیا هستیم اما در حوزه ذخیره سازی گاز نسبت به سایر کشورهای دنیا از جمله آمریکا و روسیه عقب هستیم.

 

 

 

 

 

 رمضانعلی سنگدوینی در گفت و گویی در باره سیاست های ذخیره ســازی گاز در سطح کشور، بیان کرد: ما نسبت به دنیا در ذخیره سازی گاز عقب هستیم؛ به طور کلی برای اینکه ما ناترازی در بخــش گاز را مرتفع کرده و تعادلی بین تولید و مصرف گاز در سطح کشور ایجاد کنیم باید چندین کار انجام شود که یکی از این موارد، ذخیره سازی گاز است.

 

 

تنها حدود ۲۶ میلیون مترمکعب ذخیره سازی گاز داریم

 

وی در ادامه با بیان اینکه ما دومین تولید کننده گاز در سطح دنیا هستیم، اظهار کرد: در کشــور حدود یک میلیارد متر مکعب گاز تولید می کنیم اما در ذخیره سازی گاز عقب هستیم و تنها حدود26 میلیون مترمکعب ذخیره سازی انجام می دهیم که در مقایسه با ذخیره سازی گاز توسط روسیه و آمریکا اصلا عددی نیست.

 

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شــورای اسلامی، تصریح کرد: از سوی دیگر در شرکت ملی گاز، شرکتی با عنوان مهندسی توسعه گاز وجود دارد، این شرکت کارهای زیرساختی و توسعه ای را دنبال می کند.

 

شرکت ذخیره سازی گاز منحل شده است اما یک طرحی در شــرکت مهندسی توسعه گاز برای ذخیره سازی وجود دارد.

 

ما باید هم به حوزه ذخیره سازی گاز توجه داشته باشیم و هم به بهینه سازی مصرف گاز بپردازیم همچنین باید به افزایش تولید گاز نیز پرداخته شود.

 

 

 

اولویت اول ما باید بهینه سازی و اولویت دوم ذخیره سازی گاز باشد

 

رئیس کمیته گاز کمیسیون انرژی مجلس در ادامه تاکید کرد: ما باید مردم را در بهینه ســازی مصــرف دخیل کنیم یعنی مردم از این بهینه سازی مصرف نفع داشته باشند، اگر مردم در این بخش منفعت داشته باشند قطعا همکاری بیشتری خواهند داشت.

 

وی تاکید کرد: اولویت اول باید بهینه ســازی مصرف گاز و اولویت دوم ذخیره ســازی گاز و اولویت سوم ما تولید گاز باشد.

 

در ذخیره ســازی و تولید گاز نیز باید از ظرفیت شــرکت های دانش بنیان استفاده شود.

 

شرکت های دانش بنیان می توانند تحول عظیمی را در سیستم تولید و اقتصاد کشور ایجاد کنند.

 

سنگدوینی افزود: باید برای ذخیره سازی گاز برنامه ریزی دقیقی صورت گیرد و در اســتان های شمالی به ویژه استان گلستان باید بحث ذخیره سازی گاز به صورت جدی دنبال شود.

 

با پرداختن به این حوزه می توانیم نگرانی ها را برای تامین گاز در شمال کشور در فصل سرما کاهش دهیم.

منبع خبر: روزنامه آفتاب اقتصادی - 24 بهمن 1401

دیدگاه کاربران