مجلس مخالف تشکیل سازمان بازرگانی است

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت:  

 

 

 

به نظرم مجلس خیلی با تشکیل سازمان بازرگانی موافق نباشد، چرا که مجموعه ای است که باید بر آن نظارت شود و نمی تواند تبدیل به سازمانی زیر نظر دولت باشد.

 

 

 

 

 

علی جدی در رابطه با پیشنهاد تشکیل سازمان بازرگانی از سوی دولت گفت: دولت لایحه ای ارائه کرده که سازمان بازرگانی تشکیل دهد و بحث تنظیم بازار از وزارت جهاد و صمت گرفته شده و در سازمانی زیر نظر رئیس جمهور اداره شود.

 

وی عنوان کرد: پیش بینی شخصی من این است که مجلس خیلی با این موضوع موافق نباشد که مثلا یک مجموعه ای که باید بر آن نظارت شود به سازمان تبدیل شده و زیر نظر رئیس جمهور فعالیت کند.

منبع خبر: روزنامه اقتصادی اسکناس - 26 بهمن 1401

دیدگاه کاربران