مسئولیت دبیرخانه تنظیم بازار به سازمان حمایت محول شد

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی:  

 

 

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی طی نامه‌ای مسئولیت همه امور مربوط به ستاد تنظیم بازار را به رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان واگذار کرد و از وی خواست با استفاده از ظرفیت این سازمان، همکاری معاونت‌ها، ادارات استانی و عنداللزوم هماهنگی با سایر دستگاه‌های ذیربط نسبت به اجرای ماموریت‌های محوله و پیگیری موضوعات مرتبط اقدام کند.

 

 

 

 

سیدمهدی نیازی قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در این نامه خطاب به حسین فرهی زاده، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان گفت: بدین وسیله ماموریت و مسئولیت پیگیری و اقدام کلیه موضوعات مرتبط و ارجاع شده از سوی ستاد تنظیم بازار به جنابعالی واگذار می‌شود. 

شایسته است با استفاده از ظرفیت سازمان حمایت، همکاری معاونت‌ها، ادارات استانی و عنداللزوم هماهنگی با سایر دستگاه‌های ذیربط، نسبت به اجرای ماموریت محوله و پیگیری موضوعات اقدام کنید.

بر اساس این نامه، ماموریت تنظیم بازار محصولات و کالاهای مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارت مطابق با شرح وظایف و ساختار ابلاغی، بر عهده دفاتر رشته فعالیتی و معاونت‌های ذیربط است. 

قائم مقام در امور بازرگانی در این نامه آورده است که ضمن ساماندهی مناسبت در سازمان حمایت، برنامه‌ریزی و هماهنگی لازم صورت پذیرفته و اقدامات مورد نیاز در اسرع وقت انجام شود. 

وی همچنین خواستار انعکاس مستمر گزارش اقدامات صورت گرفته و موانع پیشرو برای اجرای ماموریت‌ها و تکالیف محوله شده شد.

منبع خبر: خبرگزاری کار ایران(ایلنا) - 25 بهمن 1401

دیدگاه کاربران