تهیه اولین نقشه فرونشست ایران/ ۳۵۰ شهر نقشه ندارند/ فرونشست سالانه تهران و کرمان ۲۰ و ۴۰ سانتیمتر

رییس سازمان نقشه برداری گفت:  

 

 

اولین نقشه فرونشست کشور تهیه شده است؛ در ۱۰ کیلومتری ۲۰۰ شهر ایران دچار فرونشست سالانه ۵ سانتی متری هستیم؛ میانگین فرونشست زمین در ایران بالاتر از دنیا نیست و فرونشست خیلی از کشورها از ایران بالاتر است.

 

 

 

 

 

علی جاویدانه رئیس سازمان نقشه برداری کشور در تشریح عملکرد این سازمان اظهار داشت: از ۷۰ سال پیش سازمان نقشه برداری به درستی ذیل سازمان برنامه و بودجه با توجه به اهمیت اقدامات ان شکل گرفت.

 

وی افزود: نقشه برداری در سال های کشور به سمت خودکفایی رفته و الگوریتم ها و نقشه ها و اموزش متخصصین به مرحله خودکفایی رفنه و روش ها و مدل سازی خوبی داریم.

 

رییس سازمان نقشه برداری تصریح کرد: برای اولین بار پس از تاسیس سازمان نقشه برداری در سال ۱۴۰۱ ما به عنوان دستگاه برتر از سوی جشنواره شهید رجایی شناخته شدیم.

 

وی گفت: اعتماد به سازمان نقشه برداری در سال های اخیر افزایش پیدا کرده و این نگاه در کشور جا افتاده که به بدنه تخصصی دستگاه و تجارب انها نگریسته می شود.

 

جاویدانه افزود: ما ایفای نقش تنظیم گری و اعمال حاکمیت در حوزه نقشه برداری داشته و ابزارهای مختلفی هم داریم که یکی از مهمترین ابزارهای ان شورایعالی نقشه برداری کشور است. 

 

وی خاطرنشان کرد: در این شورا نمایندگان دستگاه های مختلف حضور دارند این در حالی است که در سال های اخیر ناهماهنگی های در این شورا وجود داشت.  

 

رییس سازمان نقشه برداری گفت: دستگاه های مختلف نیازمند نقشه برداری و جزییات هر اقدامی در زمین های مختلف هستند. 

 

وی افزود: در جلسه پاییز شورای عالی نقشه برداری مصوبات خوبی داشتیم که در حوزه زیرساخت داده مکانی و شبکه های ارسال اطلاعات و حدنگار بخشی از ان بود که این مصوبات خروجی ۲۰ جلسه پیش از آن بود.

 

جاویدانه گفت: تدوین استانداردهای و دستور العمل های فنی در حوزه نقشه برداری بسیار مهم است که مبنای خیلی از کارهاست.

 

وی افزود: در حوزه نظام فنی و اجرایی اقدامات خوبی کرده ایم که با استفاده از ظرفیت پهپاد نقشه برداری های خوبی کردیم ضمن اینکه الزامات پایش سازه های حساس را هم بیان کردیم. 

 

رییس سازمان نقشه برداری کشور گفت: ۱۸۶ قراداد سال گذشته داشتیم و بر ۶۰۰ قرارداد هم نظارت داریم که این کارها طبق وظایف نظارتی ماست.

 

وی خبر داد: اولین مشتری کاربر دولتی در کشورمان برای استفاده از تصاویر ماهواره خیام سازمان نقشه برداری است.

 

جاویدانه تصریح کرد: از ۱۴۰۰ شهر در کشورمان ۳۵۰ شهر فاقد نقشه است اما تهیه این نقشه لازم است و به دلیل محدودیت های هواپیمای خاص، با استفاده از پهپاد این کار را کردیم که نقشه برداری تعدادی از شهرها صورت گرفته است. 

 

وی گفت: ۳۰ هزار کیلومتر از زمین های کشور را بر اساس نقشه ای و انالیزهای فرونشست بررسی کردیم. 

 

رییس سازمان نقشه برداری افزود: اولین نقشه فرونشست کشور تهیه شده است؛ در ۱۰ کیلومتری ۲۰۰ شهر ایران دچار فرونشست سالانه ۵ سانتی متری هستیم؛ میانگین فرونشست زمین در ایران بالاتر از دنیا نیست و فرونشست خیلی از شهرها و کشورها از تهران و ایران بالاتر است.

 

وی گفت: فرونشست سالانه تهران ۲۰ سانت است ولی کرمان سالانه ۴۰ سانت فرونشست دارد.

منبع خبر: خبرگزاری برنا - 8 اسفند 1401

دیدگاه کاربران