ایران هیچ نقشی در مجمع جهانی صادرکنندگان گاز ندارد

رییس گروه مطالعات انرژی وین:  

 

 

 

رئیس گروه مطالعات انرژی وین گفت: پنج عضو موسس بریکس، احتمالا شورای امنیت جهان آتی را تشکیل می دهند.

 

 

 

 

 

همان طور که شورای امنیت کنونی را کشورهای پیروز در جنگ جهانی دوم شکل دادند.

 

 فریدون برکشلی در گفت وگو با فارس، با اشاره به تحولات دنیا و گذار به نظم جدید جهانی و تاثیر جنگ اوکراین بر سرعت گرفتن تحولات جهانی عنوان کرد: این موضوع مهم است که در ارتباط با جنگ اوکراین، حامیان اتحاد بر علیه روسیه جملگی شامل آمریکا، اتحادیه اروپا، ژاپن، کره جنوبی و استرالیا هستند.

 

برکشلی گفت: کشورهای آسیایی و آفریقا در ارتباط با جنگ، واکنشی در حمایت از اتحاد غرب نشان ندادند. ژاپن هم سقف قیمت بر روی نفت خریداری شده از روسیه را نپذیرفت.

 

در واقع جنگ اوکراین ما بین آسیا، آفریقا و کشورهای آمریکای جنوبی از یک طرف و آتلانتیک شمالی از سوی دیگر، خطوط فاصله را پررنگ تر از همیشه کرد.

 

رئیس گروه مطالعات انرژی وین گفت: به اعتقاد بنده، گذار، دفعتا اتفاق نمی افتد.

 

گذار، فرآیندی است که سال ها و بلکه دهه ها ممکن است، طول بکشد، اما اینکه چین به طور جدی به صحنه ژئوپلیتیک خاورمیانه وارد شده و این که آمده است تا نمایشی یا تبلوری از قدرت اقتصادی و بازرگانی خود را در بستر ژئواستراتژی اعمال کند، جای تردید نیست.

 

وی تاکید کرد: بخش مهمی از این تعامل منبعث از تغییر جهت ها در بازارهای انرژی است.

 

البته این نکته مهم است که امریکا هم در ۵ سال اخیر، از یک واردکننده خالص نفت(عمدتا از خلیج فارس) به یک صادرکننده خالص تبدیل شده است.

 

این تحول که به یمن نفت شیل انجام شد، سیاست های بین المللی واشنگتن را تحت تاثیر قرار داده است؛ به نحوی که در طی دو سال گذشته، محوریت سیاست خارجی آمریکا از خاورمیانه به سمت دریای جنوبی چین، چرخش پیدا کرده است.

 

رئیس گروه مطالعات انرژی وین گفت: البته نزدیکی دو باره ایران و عربستان هم ضرورتی است که هر دو کشور به آن اذعان داشته اند.

 

هر آینه دامنه خصومت ها از حدی فراتر رفته، دو کشور به هم نزدیک شده اند.

 

 خصومات و دشمنی ها، مابین دو طرف خاتمه پیدا خواهد کرد، لیکن رقابت ها و کشمکش های منطقه ای به جای می مانند.

 

در هر صورت، ایران، عربستان و ترکیه، سه کشور قدرتمند منطقه هستند که با یکدیگر رقابت خواهند داشت.

 

وی اظهار داشت: دلار رو به افول است.

 

 این موضوع را خود آمریکاییان هم تشخیص می دهند.

 

بحث اصلی بر سر ارز جایگزین یا مکانیسمی است که ساختار آن می بایستی به تدریج طراحی شود و شکل گیرد.

 

دلار بر پایه نشست برتون وودز طراحی شد.

 

برکشلی گفت: همزمان با کنفرانس برتون وودز، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی شکل گرفتند.

 

رئیس گروه مطالعات انرژی وین گفت: حالا بریکس باید قانون مندی خود را طراحی کند.

 

در صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، قدرت از آن سهامداران اصلی و مهم است.

 

آمریکا نزدیک به ۳۰ درصد از سهام را در اختیار دارد.

 

حالا بریکس در حال مذاکره برای طراحی یک بانک بریکس است که اکتبر در آفریقای جنوبی در مورد آن تصمیم گیری خواهد شد.

 

مطمئنا چین و عربستان سهامداران اصلی خواهند بود.

 

 وی افزود: این موضوع بنده را به یاد تاسیس مجمع جهانی صادرکنندگان گاز می اندازد.

 

ما این مجمع را در تهران به دنیا آوردیم.

 

هدف ما تاثیر در نظام جهانی قیمت گذاری گاز بود، اما امروز متاسفانه هیچ نقشی در آن نداریم.

 

منظورم این است که صرفا عضویت در یک نهاد جهانی، منشای قدرت نیست.

 

قدرت در تولید ناخالص داخلی است.

 

با این چهارچوب تفاوت خاصی مابین دلار، یوآن یا هر ارزی وجود ندارد.

منبع خبر: روزنامه ثروت - 22 فروردین 1402

دیدگاه کاربران