تشکیل سازمان بازرگانی مشکل گشای مردم نیست

مخالفت نمایندگان مجلس با بررسی لایحه؛  

 

 

نمایندگان مجلس در جریان بررسی درخواست دولت برای فوریت بررسی لایحه تشکیل سازمان بازرگانی تاکید کردند که اکنون مشکل ساختاری و قانونی برای کنترل بازار و مهار تورم وجود نداشته و لذا تشکیل سازمان بازرگانی نه تنها دردی از مردم را دوا نمی کند بلکه از اختیارات نظارتی مجلس در این حوزه می کاهد.

 

 

 

نمایندگان مجلس در جریان جلسه علنی، تقاضای دولت مبنی بر فوریت بررسی لایحه ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار را بررسی کرده و در نهایت با این درخواست مخالفت کردند.

 

جلال رشیدی کوچی در مخالفت با این درخواست دولت بیان کرد: ما در این حوزه قانون کم نداریم بلکه مشکل اساسی ما در حوزه نظارت و اجرا است.

 

در حوزه سیاست گذاری و ساختار قانونی هیچ مشکلی وجود ندارد و ایجاد سازمان بازرگانی دردی از مردم دوا نمی کند.

 

از سوی دیگر زمانی که یک سازمان تشکیل می شود عملا نظارت مجلس شورای اسلامی را از بین می برد و این نگران کننده است.

 

وی در ادامه اظهار کرد: اکنون این سوال مطرح است که چرا دولت علی رغم این که مجلس حتی تعامل حداکثری را با آن داشته است در تلاش است تا این نظارت حداقلی باقی مانده را نیز از مجلس بگیرد.

 

انتظار می رود نمایندگان به این نکته کلیدی توجه کنند که زمانی که سازمان بازرگانی تشکیل شود نظارت مجلس کنار می رود.

 

دولت به جای این که لایحه تشکیل سازمان بازرگانی را می آورد می توانست لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را ارائه کند.

 

از سوی دیگر مشکل ما اکنون مدیرانی است که نمی توانند تصمیمات شجاعانه گرفته و جلوی مافیا بایستند.

 

افزایش افسارگسیخته خودرو به مدیرانی در این حوزه باز می گردد که نمی توانند شجاعانه ایستاده و با مافیا برخورد کنند.

 

 

ابراهیم عزیزی در موافقت با این درخواست دولت بیان کرد: براساس آنچه که معاون پارلمانی دولت اعلام کرده است دولت با تشکیل وزارت بازرگانی هم مشکلی ندارد.

 

انتظار می رود نمایندگان همکاری کنند تا این نابسامانی ها از بین برود.

 

حتی در نشست مشترک دولت و مجلس شورای اسلامی نیز رئیس جمهور تاکید کردند که با تشکیل وزارت بازرگانی نیز موافق هستند.

 

دیگر دولت چگونه آمادگی خود را اعلام کند.

 

امیدوارم با هماهنگی نمایندگان شاهد اصلاح ساختار و اصلاح نظام توزیع باشیم تا اعظم مشکلات مردم مرتفع شود.

 

یکی از ابزارهای مهار تورم حتما به اصلاح ساختار در این حوزه باز می گردد.

 

 

محمدرضا صباغیان در مخالفت با تقاضای بررسی دو فوریتی لایحه تشکیل سازمان بازرگانی تصریح کرد: نمی دانم چه هدفی وجود دارد تا مجلس تضعیف شود؟ اکنون اینگونه احساس می شود که دولت و همه دستگاه ها دست به دست هم دادند تا مجلس از راس امور کنار برود.

 

زمانی که سازمانی تشکیل می شود عملا نظارت مجلس کنار می رود.

 

اکنون هیچ پاسخگویی وجود ندارد چه زمانی که برسد یک سازمان تشکیل شود.

 

مشکل گرانی با این جابه جایی ها حل نمی شود.

 

 

محمد خدابخشی در موافقت با این درخواست بیان کرد: دولت موافقت خود را با ایجاد وزارتخانه بازرگانی نیز اعلام کرده است بنابراین کمیسیون تخصصی این اختیار را دارد که این لایحه را تغییر داده و وزارت بازرگانی ایجاد کند و بدین ترتیب نگرانی مجلس از کاهش پاسخگویی در این حوزه کنار می رود.

 

اکنون چندین وزارتخانه در وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی ادغام شده است و این وزارتخانه ها بار سنگینی را بر دوش دارند.

 

مردم از شرایط موجود ناراحت هستند افزایش سطح عمومی قیمت ها با قیمت تمام شده کالاها تناسب ندارد.

 

بخش عمده ای از این موضوع به ضعف نظارتی باز می گردد.

 

با تشکیل این وزارتخانه بخشی از این مشکلات مرتفع می شود.

 

وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی که نباید مسئولیت توزیع را برعهده داشته باشند بلکه این دو وزارتخانه باید تولید کننده باشند.

 

در نهایت نمایندگان با بررسی این لایحه به صورت دو فوریتی مخالفت کردند.

منبع خبر: روزنامه ابرار اقتصادی - 28 فروردین 1402

دیدگاه کاربران