مجلس به اصلاح قانون بازار سرمایه ورود پیدا کرد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد:  

 

 

محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به انتظار مجلس از اعلام جواب نهایی شورای نگهبان در باره قانون مالیات بر عایدی سرمایه، از ورود مجلس به طرح اصلاح قانون بازار سرمایه تا دو هفته آینده خبر داد.

 

 

 

 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به جزئیات قانون مالیات بر عایدی سرمایه گفت: قانون مالیات بر عایدی سرمایه سه شنبه هفته گذشته در مجلس تصویب شد و قرار است به شورای نگهبان ارجاع شود، اکنون باید منتظر اعلام جواب نهایی باشیم.

 

مالیات بر عایدی سرمایه بزرگ ترین عامل تحرک در بازار سرمایه خواهد بود.

 

پورابراهیمی خاطرنشان کرد: هر چه جلوی سوداگری ها در بازار گرفته شود حجم منابع به سمت بازار مولد سوق پیدا می کند که بازار سهام جزو بازار مولد تلقی می شود.

 

این اقدام بزرگترین خدمت مجلس و کمیسیون اقتصادی به بازار سرمایه بود که آن را به مرحله اجرا رساند.

 

وی در ادامه به آخرین تصمیمات اتخاذ شده در خصوص قانون بازار سرمایه اشاره کرد و افزود: با توجه به هماهنگی های انجام شده با رئیس مجلس قانون بازار سرمایه از دو هفته آینده وارد صحن علنی مجلس می شود.

منبع خبر: روزنامه ابرار اقتصادی - 17 اردیبهشت 1402

دیدگاه کاربران