صندوق توسعه با حکمرانی غلط به سرنوشت صندوق ذخیره ارزی دچار می شود

مدیر عامل صندوق توسعه ملی:  

 

 

 

با انتقاد از نگاهی که به این صندوق وجود دارد، اعلام کرد که اگر استهلاک منابع ادامه پیدا کند صندوق توسعه ملی از بین می رود.

 

 

 

 

مهدی غضنفری با بیان اینکه اطلاعاتی که مقامات درمورد صندوق توسعه ملی دارند نقص دارد، اظهار کرد: این روزها روی ابزارهای هوشمند تاکید زیادی می شود اما مفاهیم اهمیت زیادی دارد.

 

در اساسنامه صندوق توسعه ملی نشان می دهد که یک صندوق توسعه و صیانتی است اما این اتفاق رخ نداده است.

 

صندوق ذخیره ارزی به این دلیل نابود شد که به مفاهیم توجه نشده بود؛ صنذوق توسعه ملی هم با حکمرانی غلط می تواند به سرنوشت صندوق ذخیره ارزی دچار شوند.

 

وی درمورد تفاوت بین تولید و توسعه گفت: زمانی که میخواهیم منابع صندوق را پس بگیریم می گویند چرا می خواهید پول را از تولید بگیرید؟ درحالی که تولید منجبر به توسعه نمی شود بلکه باعث رسوب منابع صندوق می شود.

 

سهم بخش های اقتصادی از مطالبات غیردولتی ۴۰ میلیارد دلاری صندوق به این صورت بوده که ۶۶درصد متعلق به نفت و گاز و پتروشیمی، ۲۱ درصد به سایر صنایع و ۱۳ درصد به نیروگاه ها بوده است.

 

صندوق توسعه ملی بعد از ۱۰ سال کوچک شده است و اگر استهلاک منابع ادامه پیدا کند صندوق از بین می رود.

 

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی ۱۵۰ میلیارد دلاری است، گفت: تاکنون دولت های مختلف ۱۰۰میلیارد دلار از این صندوق برداشت کرده اند.

 

هرجا می خواهیم سرمایه گذاری کنیم انتقاد می کنند که چرا صندوق باید سرمایه گذاری کند و ما باید این موضوع را جا بیندازیم.

 

صندوق توسعه ملی را باید به صندوق ثروت ملی تبدیل کنیم که این موضوع باید در برنامه هفتم مورد توجه قرار بگیرد.

 

غصنفری با تاکید بر اینکه همه درآمدهای نفتی و گازی باید به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود، گفت: پس از آن سود حاصل از سرمایه گذاری باید به بودجه واریز شود.

 

نفت ثروت نیست بلکه سرمایه است. اگر به سود رسید می شود ثروت.

 

اگر به این موضوع توجه می کردیم یک صندوق هزار میلیارد دلاری داشتیم.

 

وی با تاکید بر اینکه صندوق توسعه ملی باید هر سال نسبت به سال قبل بزرگ تر شود، اظهار کرد: اگر صندوق کوچک شود چیزی برای نسل بعد نگذاشتیم و کسانی که چیزی برای نسل بعد نمی گذارند نباید ادعا کنند هوشمند هستیم.

منبع خبر: روزنامه ابرار اقتصادی - 19 اردیبهشت 1402

دیدگاه کاربران