با تحریم و بدون تحریم دولت باید فشار اقتصادی را از سفره مردم بردارد

عضو اتاق بازرگانی  

 

 

 

فعالیت درون قفسی به نام تحریم فعالیت اقتصادی بسیار سخت است، بنابراین برای لغو تحریم ها باید برنامه ریزی کرد، هر چند صد درصد لغو تحریم ها دست ما نیست و پنجاه دست وابسته به طرف تحریم کننده است.

 

 

 

مجیدرضا حریری عضو اتاق بازرگانی: اقتصاد ایران در طول سالهای اخیر از ناحیه تحریم های تشدید یافته لطمات بسیاری دیده است چرا که تحریم ها محدود کننده هستند و در زمینه های مهمی مثل بیمه، بانکی و حمل و نقل که مولفه های مهمی در توسعه و افزایش تجارت خارجی به شمار می روند چالش آفرین شده اند به این خاطر طی سال های گذشته برخی از سیاست های اقتصادی داخلی اتخاذ شده توسط مسوولین رابطه مستقیمی با بحث تحریم داشته یا به عبارت دیگر بخشی از سیاست های اقتصادی ناظر به تشدید تحریم ها و چالش های ایجاد شده از سمت تحریم ها بوده است.

 

از جمله سیاست هایی که به دلیل تحریم ها اتخاذ شده و روی معیشت مردم و اقتصاد کشور تاثیر گذاشته می توان به موضوع چند نرخی شدن ارز و ارزهای ترجیحی که برای تامین کالا تخصیص می یابد اشاره کرد.

 

این سیاست ها که بخش قابل توجهی از اعمال آنها مربوط به تحریم است به این خاطر اتخاذ شده اند چرا که نمی توانیم به سهولت کشورهایی که تحت تحریم نیستند به کشورهای مختلف کالا صادر کنیم اعم از کالای نفتی یا غیر نفتی.

 

کاهش صادرات که با کاهش ارز آوری همراه می شود نیاز به مدیریت منابع ارزی را بیش از پیش افزایش می دهد به این خاطر دولتها باید منابع ارزی را به خوبی مدیریت کنند و به کالاهایی تخصیص دهند که اولویت دار است و جامعه نیاز ضروری به آن دارد مثل واردات وتامین دارو و غذا.

 

تامین ارز کالاها وابسته به میزان ضرورت آنهاست، به این خاطر بعد از دارو و غذا و کالاهایی که در درجه اهمیت بعدی قرار دارد در دستور کار قرار داده می شوند تا بر اساس دسته بندی ها اولویت مه مشخص شود، لذا دولت در بزنگاه هایی مجبور به چند نرخی کردن ارز می شود.

 

مساله حائز اهمیت این است که به دلیل فشار تحریمی یک بار با زمزمه حذف ارزهای سوبسیدی بدون برنامه ریزی ارز 4200 تومانی قطع گردید، موضوعی که معیشت و سفره مردم را بیش از پیش تحت فشار قرار داد.

 

قطع به یقین دولت باید به سمت راهکارهایی برود که در نهایت به سمت لغو تحریم ها منتهی می شود تا بخش زیادی از فشاری که به مردم در حوزه اقتصاد تحمیل می شود برداشته شود.

 

با اینکه در سال 95 با طرف آمریکایی قرار داد بلند مدتی را با عنوان برجام به امضاء رساندیم اما بعد از روی کار آمدن رئیس جمهور بعدی آمریکا و پاره کردن برجام، تحریم ها با شدت بیشتری اقتصاد ایران را تحت فشار قرار داد، به این خاطر دولت برای کاهش بار فشار اقتصادی به مردم باید برای رفع تحریم ها تلاش و مذاکره کند، ضمن اینکه با فرض وجود تحریم دنبال راهکارهایی باشد که مانع فشار بیشتر اقتصادی به آحاد مردم جامعه شود.

منبع خبر: روزنامه اخبار صنعت - اول مرداد 1402

دیدگاه کاربران