اعتراف وزیر اقتصاد از تاثیر تکانه‌های ارزی بر زندگی عمومی

وزیر امور اقتصاد و دارایی:  

 

 

وی با بیان اینکه محدودیتها در دسترسی به منابع ارزی منجر به ایجاد تکانه های ارزی می‌شود، گفت: پیامد نهایی این ریسک تضعیف تولیدات صادرات محور و کاهش ارزش پول ملی است.

 

 

 

 

 

سیداحسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در پیام خود در افتتاحیه مدرسه حقوق ارزی در نظام بانکی اظهار کرد: ساختار اقتصادی ،کارا بر پایه یک اصل اساسی یعنی سرمایه فکری اقتصادی استوار است، این اصل شامل زیر نظامهای تولید و پول است که در بخش ،پولی به دلیل وضعیت فعلی نظام ارزی دارای اهمیت بسیار زیادی است.

وی افزود: از سوی دیگر ساختار اقتصادی ایران با چالشهایی از جمله عدم بهینه یابی مخارج و در هم تنیدگی مزمن بودجه کل کشور با درآمدهای ارزی ناشی از واگذاری دارایی‌های ،سرمایه ای روبرو است که پیکره اقتصاد کشور را تضعیف نموده است و در چنین وضعیتی وجود تحریمهای اقتصادی و محدودیتها در دسترسی به منابع ارزی منجر به ایجاد تکانه های ارزی می‌شود که حاصل آن افزایش ریسکهای مختلف از جمله ریسک نرخ ارز است.

خاندوزی تاکید کرد: پیامد نهایی این ریسک تضعیف تولیدات صادرات محور و کاهش ارزش پول ملی است.

برای برون رفت از چنین وضعیتی سیستم اداری در واکنش به تکانه‌های ارزی نسبت به تغییر و مقررات ارزی روی میآورد که ممکن است با واقعیتهای موجود در بطن تجارت همخوانی نداشته باشد و در نهایت است آن به تولیدات صادرات محور وارد شود.

لذا مسئله تخصصی بودن نظام ارزی در چارچوب اصل اساسی سرمایه فکری ،اقتصادی بیش از پیش نمود پیدا میکند که آموزش در این حوزه میتواند ضمن کاهش دعوای ارزی به اعتلای دانش حقوق ارزی در نظام بانکی کشور کمک قابل توجهی نماید.

 

 

اهمیت بالاتر حقوق ارزی در شرایط بی‌ثباتی بخشنامه‌ها

فرشاد حیدری رئیس اندیشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با اشاره به اینکه حقوق بانکی ترکیبی از علم اقتصاد، مدیریت و حقوق است، گفت: کار ما تنظیم‌گری، مدیریت ریسک و ایجاد ثبات و سلامت مالی در بانک‌ها است.

با وجود بخشنامه‌های متعدد چه تنظیم‌گری میشه کرد؟ با وجود این بی‌ثباتی وجود حقوق بانکی و آموزش آن لازم‌تر است. باید روابط اشخاص مبتنی بر قرار دادها را به صورت مدوام تنظیم کرد.

وی ادامه داد: امروزه در دنیا مهم‌تر این است که چه چیزی بلد هستید. این مسئله را در مدارس عالی مختلف به افراد آموزش می‌دهند. باید بتوانیم با دوره‌هایی که برگزار می‌کنیم جای خالی مدارس عالی را در نظام بانکی پر کنیم.

حقوق بانکی یک ریشه داخلی و یک ریشه بین‌المللی دارد و تنها بحث ما تنظیم‌گری داخلی نیست. در نتیجه کار مدرسه حقوق بانکی گسترده‌تر خواهد شد.

 

 

حقوق ارزی حلقه مفقوده دانش در نظام بانکی

ابوالفضل نجارزاده مدیرعامل بانک ملی در افتتاحیه مدرسه تابستانه حقوق ارزی تاکید کرد: یکی از موضوعاتی که همه افراد جامعه به ویژه نظام بانکی با آن ارتباط دارند، حوزه ارزی است.

بحث تامین و تخصیص ارز یک طرف اما بحث قراردادها و مسائل ارزی بانک ها با مشتریان خارجی و داخلی از جمله پیچیدگی های حوزه بانکی است.

وی افزود: مهم‌ترین دارایی نظام بانکی نیروی انسانی است و آموزش این نیروها اهمیت دارد. مهم‌تر از مسئله جذب و نگهداشت نیروی انسانی، توسعه نیروی انسانی است که نیازمند آموزش است.

توجه به آموزش در حلقه‌ای مفقوده باید بیشتر باشد که یکی از این موارد حقوق ارزی است. در این حوزه مسائل رفع تعهد ارزی، فاینانس و ... وجود دارد.

بسیاری از مطالعاتی که نظام بانکی با آن درگیر است، مرتبط با عدم شناخت مناسب با قوانین حوزه ارزی است.

نجارزاده اظهار کرد: یکی دیگر از مباحث ارزی که نظام بانکی با آن درگیر است، قراردادهای عاملیت صندوق توسعه ملی و صندوق ذخیره است که از سنوات گذشته باقی مانده است.

برخی از مشکلات موجود در این زمینه مربوط به فقر دانش و یا بروز نبودن دانش نیروی انسانی در نظام بانکی بوده است.

 

 

دردسرهای پیچیدگی‌های حقوق ارزی در نظام بانکی

یاسر مرادی رئیس هیئت مدیره بانک صادرات در این نشست گفت: به سراغ آموزش حقوق ارزی در سال 1401 رفتیم اما منابع کافی و دبیر مناسب وجود نداشت.

طی یک سال اخیر جلسات تخصصی برگزار شد و نزدیک 20 جلسه تنها برای تعیین سر فصل‌ها برگزار شد. امروز توانستیم این این مدرسه را برگزار کنیم که حجم کاری بسیار بالایی داشت.

وی اظهار کرد: فهم مباحث ارزی پیچیدگی و دشواری بسیار زیادی دارد. بنابراین افرادی که در این حوزه ورود می‌کنند باید تمرکز لازم را داشته باشند.

منبع خبر: پایگاه شهر خبر - 20 مرداد 1402

دیدگاه کاربران