نشست سه جانبه اتصال شبکه برق ایران-روسیه-آذربایجان در مسکو

.  

 

 

 

نشست سه جانبه اتصال شبکه برق ایران، جمهوری آذربایجان و روســیه با حضور معاونان وزیران انرژی سه کشور در مسکو برگزار شد.

 

 

 

 

 

به گزارشی، سفارت ایران در روسیه در مطلبی اعلام کرد: «همایــون حائری» معاون وزیر نیرو در امــور برق و انــرژی در رأس هیأتی با هدف حضور در نشست ســه جانبه اتصال شبکه های برق ســه کشــور جمهوری اســلامی ایران، جمهوری آذربایجان و فدراسیون روســیه روز پنج شنبه 19 مرداد ماه به مسکو سفرکرد.

 

در این نشست که با حضور معاونان وزرای انرژی سه کشور ایران، روســیه و جمهوری آذربایجان برگزار شد، آخرین اقدامات فنی کشورها برای هماهنگی جهت اجــرای هرچه بهتــر پروژه مورد بررســی و تبادل نظر نهایی قرار گرفت.

علی اکبــر محرابیان وزیر نیرو اواخــر تیرماه اعلام کرده بود: به زودی تبادلات برق خود را با روســیه از طریق آذربایجان شــروع خواهیم کرد.

 

اتصال به شبکه برق روســیه از طریق ارمنستان و گرجستان نیز در دستور کار است.

 

وی خبر داده بود: در تلاش هستیم که شبکه برق کشور را به تمام کشــورهای منطقه متصل کنیم، این موضوع باعث می شــود که هم شبکه پایدارتر باشد و امکان تأمین برق بیشتری در ایام مختلف ســال وجود داشته باشــد و هم در زمان هایی که نیاز به بــرق کمتری داریم بتوانیــم نیروگاه ها را اقتصــادی و از حداکثــر ظرفیت آنها اســتفاده کنیم.

 

اگر شبکه ما به شبکه روســیه متصل شود با توجه به این که پیک مصرف روســیه در زمستان و پیک مصرف ما در تابستان اســت می توانیم در تابستان برق را وارد و در زمستان برق را صادر کنیم.

 

چندی پیش «ولادیمیر نوویکوف» رئیس بخش قفقاز مؤسســه کشــورهای مشــترک المنافع روسیه نیز با اشــاره به این برنامه تبادل برق اعلام کرده بود: ایران می توانــد از طریق این پل انرژی، برق مورد نیاز مناطق شــمالی خود را به شــکل پایدار تأمین کند و در برخی مقاطع دیگر ســال، انرژی دریافتی را تبادل کنــد.

 

اگر این پل انرژی، اجرایی شود، سبب خواهد شد که ایران و روسیه نقش خــود را در حــل و فصل مســائل منطقه با بهره گیری از ظرفیت کشــورهای منطقه تقویت کنند و علاوه بر آن در کاهش مشــکلات موجود در مناسبات روسیه و گرجستان نیز مؤثر خواهد بود.

منبع خبر: روزنامه اقتصاد مردم - 22 مرداد 1402

دیدگاه کاربران