رای مجلس؛ سرمایه گذاری صندوق توسعه به صورت مستقل

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت:  

 

 

 

بر اساس مصوبه مجلس در شرایطی که کشور به سرمایه گذاری احتیاج دارد، منابع صندوق توسعه ملی می تواند در حوزه تولید و توسعه کشور و سرمایه گذاری کمک کند.

 

 

 

 

 

به گزارش صندوق توسعه ملی، مهدی غضنفری با اشاره به مصوبه مجلس در مورد اینکه صندوق توسعه ملی مجاز شد از منابع مالی خود برای به تامین مالی طرح ها و پروژه ها به صورت سرمایه گذاری و یا تسهیلات دهی اقدام کند، اظهار کرد: طرح تامین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح دو قانون حداکثر توان تولید و رفع موانع تولید طی یک ماه اخیر در مجلس شورای اسلامی درحال بررسی بوده و ماده ۱۳ این قانون به صندوق توسعه ملی اجازه سرمایه گذاری داده است.

 

وی ادامه داد: این موضوع مدت هاست توسط صندوق توسعه ملی در حال پیگیری است، چراکه برخی این ابهام را مطرح می کردند که در اساسنامه صندوق توسعه ملی به صراحت در خصوص سرمایه گذاری صحبت نشده است؛ که البته ابهام درستی نیست ولیکن در نهایت این موضوع امروز به عنوان یک قانون دائمی کشور به تصویب رسید.

 

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در مورد ماده ۱۳ توضیح داد: طبق ماده ۱۳ صندوق توسعه ملی مجاز است به منظور تامین مالی طرح های تولیدی و زیربنایی به صورت ارزی و ریالی با سازوکاری که به تصویب هیات امنا می رسد، نسبت به تامین مالی طرح ها هم از طریق سرمایه گذاری و هم از طریق تسهیلات دهی اقدام کند.

 

وی افزود: درواقع این بند نه تنها روش های قبلی تأمین مالی صندوق توسعه ملی را از بین نبرده است، بلکه یک مورد جدید به قابلیت های تأمین مالی این صندوق اضافه کرده که آن سرمایه گذاری است.

 

آن هم در شرایطی که کشور به شدت به سرمایه گذاری احتیاج دارد، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی می تواند در حوزه تولید و توسعه کشور و سرمایه گذاری کمک کند.

 

غضنفری در ادامه افزود: بنابراین موضوعی که قبلا نیز در هیات امنای صندوق توسعه ملی مصوب شده است؛ به واسطه ی قانون و پس از تصویب در شورای نگهبان قابلیت اجرا پیدا می کند.

منبع خبر: روزنامه ابرار اقتصادی - 30 مرداد 1402

دیدگاه کاربران