توافقات جدید با روسیه برای عبور کشتی های جدید ایران

معاون سازمان بنادر:  

 

 

با بیان اینکه هیات وزیران مجوز خرید کشتی های دست دوم برای خزر را صادر کردند، گفت: بر اساس توافق با روسیه زمان تردد کشتی جدید ایران از ولگا با حذف تغییر پرچم به روسیه، از یک سال به دو هفته کاهش پیدا کرد.

 

 

 

 

مجیدعلی نازی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایلنا از موافقت دولت با خرید کشــتی های دست دوم برای خزر خبر داد و گفت: در سیاست های تســهیلات از محل وجوه اداره شده، ســازمان بنادر علاوه بر ساخت کشتی، به خرید کشــتی نو و دست دو نیز تسهیلات می پردازد و افراد می توانند نسبت به خرید کشتی دست دوم از کشورهایی مانند قزاقستان اقدام کنند.

 

معاون دریایی سازمان بنادر با اشاره به توافقات جدید با روسیه تاکید کرد: با کشور روسیه تفاهمی انجام شده است که زمان تغییر پرچم را از یک ســال به دو هفته کاهش داده ایم.

 

پیش از این دستورالعمل داخلی کشور روســیه به شکلی بود که یک سال زمان می برد تا کشتی خریداری شده از آنجا به مقصد نهایی منتقل شــود و امروز این زمان را به دو هفته کاهش دادیم که کشتی از ولگا به کشورمان منتقل شود 

منبع خبر: روزنامه اقتصاد مردم - 11 شهریور 1402

دیدگاه کاربران