احتمال مذاکره با آمریکا در نیویورک در تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا

ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران:  

 

 

 

در نشست خبری هفتگی با خبرنگاران داخلی و خارجی گفت بر اساس آخرین اخبار، دارایی های آزادشده ایران در کره جنوبی در اختیار دولت و ملت قرار خواهد گرفت و تبادل زندانیان نیز انجام خواهد شــد.

 

 

 

 

کنعانی درباره آزادســازی منابع مالی ایران در کشــورهای مختلف گفت: اســتیفای حقوق ملت وظیفه همه دولت های جمهوری اسلامی ایران است.

 

دولت ها برای تحقق حقوق ملت، روش های سیاسی خود را دارند.

 

دولت سیزدهم موضوع استیفای حقوق ملت از جمله آزادسازی دارایی ها مسدود شده با جدیت دنبال کرد.

 

بازگشت سرمایه های ایران را از انگلیس پس از چند دهه شاهد بودیم.

 

همچنین شاهد انسداد دارایی ها در برخی از کشورها از جمله کره جنوبی بودیم.

 

امروز این میزان از دارایی های ایران در اختیار دولت و ملت قرار خواهد گرفت.

 

 

توافق ایران و آمریکا امروز اجرا می شود

 

سخنگوی وزارت خارجه ایران در پاسخ به سوالی در عملیات تبادل زندانیان بین ایران و آمریکا هم گفت: بر اساس آخرین اخباری که من دارم، امروز تبادل زندانیان انجام می شود و پنج ایرانی زندانی در آمریکا آزاد می شوند و پنج زندانی آمریکایی در ایران نیز در اختیار این کشور قرار می گیرند.

 

کنعانی همچنین گفت 2 نفر از شهروندان ایرانی آزاد شده در آمریکا به کشور باز می گردند و یک نفر دیگر نیز با توجه به حضور خانواده اش به کشور دیگری سفر می کند و 2 نفر دیگر نیز با توجه با سابقه حضور و زندگی شان در همان آمریکا باقی می مانند .

 

 

امکان انجام مذاکرات در نیویورک وجود دارد

 

سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران همچنین خبر داد امکان انجام گفتگوهای با واسطه در مورد مذاکرات لغو تحریم ها در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد وجود دارد.

 

کنعانی در پاسخ به سوالی در مورد میزان اجرای توافق نامه امنیتی بین ایران و عراق گفت: بسیاری ازمفاد توافق نامه امنیتی بین 2 کشور انجام شده است و این موضوع با جدیت از سوی دولت عراق دنبال می شود.

 

کنعانی با بیان این که برخی از مقرهای تروریستی تخلیه شده و تروریست ها به مکان های دیگر به دور از مرزهای مشترک ایران و عراق منتقل شده اند، گفت: گام های دیگری نیز در حال انجام است و دولت عراق با جدیت اعلام کرده که بعد توافق پایبند است و تعهدات خود را انجام می دهد.

 

امیدواریم دولت عراق این روند را به صورت کامل در موعد مقرر انجام دهد.

 

ایران به تأمین امنیت خود اهتمام جدی دارد و در این زمینه مماشات و سهل انگاری نمی کند.

 

این دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران همچنین گفت: ما خواهان بهترین روابط با عراق هستیم و تأمین امنیت مرزهای مشترک برای ما یک اولویت اساسی است.

 

موعد اجرای این توافق فردا به اتمام می رســد و ما بعد از پایان موعد مشــخص شــده، روند اجرای این توافق را بررسی می کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که عراق به تعهدات خود در این زمینه کامل عمل کرده اســت.

 

وی در باره خودداری اروپا نســبت به رفع تحریم هــا در مــاه اکتبــر مطابق برجام نیز گفت: مطابق با برجام در ماه اکتبر برخی از تحریم ها به طور خودکار رفع خواهد شــد و هر گونه اقدام اروپا خلاف آن را به هیچ وجه نمی پذیریم.

 

ما اقدامات اروپا را قطعا بی پاسخ نخواهیم گذاشت.

 

البته رفع بخشی از این تحریم ها را خودکار انجام خواهد شد و هیچ کس نمی تواند جلوی آن را بگیرد.

 

ما بارها اعلام کرده ایم به هر گونه اقدام مثبت پاســخ مثبت می دهیم و به هر گونه موضع منفی واکنش خود را نشان خواهیم داد.

 

کنعانی درباره نشست وزرای امور خارجه کشورهای حاشیه شمال و جنوب خلیج فارس در مجمع عمومی سازمان ملل نیز گفت: این پیشنهاد دبیرکل سازمان ملل است و ایران نیز از این پیشنهاد استقبال کرده و بر اساس اطلاعاتی که دارم بر اساس پیشنهاد دبیرکل سازمان ملل این نشست برگزار خواهد شــد.

 

وی در باره پیشــنهاد سلطان عمان برای برجام که وزیر امور خارجه به آن اشاره کرده است، گفت: جمهوری اسلامی ایران از ابتکار سلطان عمان حمایت کرده و در این زمینه نشست هایی انجام خواهد شد.

 

این به معنای مشارکت طرف های جدید نیست.

 

قرار نیست تغییر جدیدی رخ نخواهد داد.

 

ما همواره اعلام کرده ایم از پیشنهادهای خوب کشورهای دوست حمایت می کنیم.

 

حمایت ایران از ابتکار سلطان عمان نیز در همین چارچوب است.

 

ســخنگوی وزارت امور خارجه در باره احتمال بازگشــت سفیر آذربایجان به تهران نیز گفت: همان طور که می دانید طی روزهای اخیر هیئت های مختلفی به پایتخت های دو کشور سفر کرده اند.

 

ابتکار عمل هایی را برای ارتقای روابط داشته ایم و امیدواریم روند پیش رو بتواند به گسترش روابط دو کشور کمک کند.

وی در باره افزایش رایزنی های تجاری ایران در کشــورهای دیگر نیز گفت: خوشــبختانه همکاری خوبی بین دستگاه دیپلماسی و وزارت صمت برقرار است.

 

بر اساس اطلاعاتی که دارم، 30 کشور هدف گذاری شده است تا رایزنان ما در آن کشورها مستقر شوند که از این تعداد حدود 20 نفر به محل های مأموریت خود رفته اند.

 

ما بقی نیز در دست اقدام اســت تا به محل های مأموریت خود بروند.

 

در این زمینه همکاری های خوبی میان وزارت امــور خارجــه با وزارت صمت در جریان است.

 

ســخنگوی وزارت امور خارجه همچنین تاکید کرد احتمال دیدار رئیس جمهوری کشورمان با نخست وزیر ژاپن در صورت سفر وی به نیویورک در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل وجود دارد.

 

او درباره طرح ایران برای خروج نظامیان ترکیه از شمال سوریه نیز گفت: جمهوری اسلامی ایران در دیدارهای دو جانبه مقامات سوریه و ترکیه انجام شده است و ما تلاش داریم در چارچوب گفت وگوهای دیپلماتیک اختلافات دو کشور را حل کنیم.

منبع خبر: روزنامه نقش اقتصاد - 28 شهریور 1402

دیدگاه کاربران