کریدورهای بین المللی

.  

 

 

 

اولویت وزارت راه و شهرسازی باید تکمیل کریدور شمال – جنوب کشور و توسعه شبکه حمل و نقلی در راستای بهره مندی از ظرفیتهای ژئوپلوتیکی کشورمان باشد.

 

 

 

 

 

تکمیل کریدورهای اصلی کشور یکی از موضوعاتی است که همواره مورد تاکید ما بوده و تاخیر در توسعه ترانزیت کالا از این طریق موجب می شود کشورهای همسایه سهم ما در ترانزیت کالا را تصاحب کنند.

 

این کریدور می تواند از طریق ارمنستان، کشورهای حوزه خلیج فارس و جنوب شرق آسیا مانند هند را به روسیه و اروپا متصل کند و همچین کشورهایی مانند قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و افغانستان که به نحوی محصور در خشکی هستند را از طریق ایران به دریا متصل کرده تا کالاهای خود را حمل کنند.

 

این کریدور ظرفیت ترانزیت کالای ایران را چند ۱۰برابر کرده و با افزایش توان صادراتی، درآمد پایداری را برای کشور به همراه خواهد داشت.

 

تحرکات کشور آذربایجان برای برقراری کریدور جعلی زنگزور موجب قطع مرز ایران و ارمنستان و مسدود شدن مسیر دسترسی هزار ساله به اروپا منتهی شود.

 

احداث این کریدور جعلی در راستای سیاست غرب در مورد حذف تهران از مسیرهای ترانزیتی بوده و اهداف رژیم اشغالگر قدس و ایالات متحده را دنبال می کند.

 

با توجه به اهمیت این موضوع امیدوارم رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی تمام اهتمام خود را به کار گرفته و از ظرفیتهای موجود برای توسعه ترانزیت کالا بهره بگیرند؛ ضمن اینکه ایران به زودی رسما عضو گروه بریکس می شود و در این گروه بین المللی که هند، روسیه و چنین نیز حضور دارند، ظرفیتهای فراوانی برای ترانزیت کالا دیده می شود که نباید از آن غفلت کرد.

منبع خبر: روزنامه اقتصاد پویا - 12 مهر 1402

دیدگاه کاربران