دست بانک مرکزی برای برخورد با بانک‌های متخلف باز شد

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت:  

 

 

با نظر مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شد که کمترین دخالت توسط قوه قضاییه در تصمیمات بانک مرکزی در برخورد با بانک های متخلف صورت بگیرد.

 

 

 

 

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: با نظر مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شد که کمترین دخالت توسط قوه قضاییه در تصمیمات بانک مرکزی صورت بگیرد تا سیاست‌گذار پولی اختیار برخورد با بانک‌هایی که زیان انباشته و اضافه برداشت دارند را داشته باشد.

وی افزود: بانک مرکزی به عنوان مجوز دهنده به بانک ها این اختیار را دارد با بانک هایی که ناترازی دارند، زیان انباشته دارند یا اضافه برداشت دارند برخورد کند و در صورت لزوم مجوز آن ها را لغو کند و اجازه ندهند این بانک ها با اقتصاد کشور و با معیشت مردم بازی کنند.

منبع خبر: خبرگزاری تسنیم - 12 آبان 1402

دیدگاه کاربران