آثار تصمیمات متضاد دولت در بازار سرمایه

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:  

 

 

در سالها و ماه های اخیر شاهد یک تضاد در تصمیمات دولت با مبانی حاکم بر بازار سرمایه هستیم که اگر این تصمیمات ادامه پیدا کند، آثار منفی تصمیمات فوق، به شکلی تاثیرات خود را در اقتصاد کشور و بازار سرمایه خواهد گذاشت.

 

 

 

 

 

محمدرضا پور ابراهیمی در گفت و گو با خانه ملت، در آسیب شناسی خود پیرو قرمز شدن تابلو بورس در روزهای گذشته، گفت: دو عامل مهم در شرایط کنونی در بازار سرمایه اثر گذار بوده و اثرات خود را در این بازار گذاشته است.

 

 

آثار سیاسی و منطقه ای بر بازار سرمایه به تدریج رفع خواهد شد

 

وی با اشاره به تاثیرات بین المللی سقوط شاخص بورس بیان کرد: یکی از عوامل مربوط به شرایطی است که در منطقه حاکم است البته معمولا رویکردهای سیاسی مقطعی است و بعد از یک مدت، اثر ناشی از موضوعات مرتبط با فعالیت های سیاسی و منطقه ای به تدریج کنار خواهد رفت.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تاثیر اقدامات دولت در ارتباط با بازار سرمایه، تصریح کرد: نگاه ما به بازار سرمایه بر اساس قوانین مبتنی بر این بوده که بتوانیم رویکردی را بر اساس جنس شفافیت، عرضه و تقاضا، تخصیص بهینه و این قبیل مفاهیم در بازار شکل بگیرد.

 

 

آثار تصمیمات متضاد دولت در بازار سرمایه

 

پور ابراهیمی بیان کرد: در سالها و ماه های اخیر شاهد یک تضاد در تصمیمات دولت با مبانی حاکم بر بازار سرمایه هستیم که اگر این تصمیمات ادامه پیدا کند، اثار منفی تصمیمات فوق، به شکلی تاثیرات خود را در اقتصاد کشور و بازار سرمایه خواهد گذاشتو

 اختلاف نظرات وزرای دولت در حوزه عملکردی بازار سرمایه وی تاکید کرد: برآورد ما این است که در حوزه بازار سرمایه اختلاف نظراتی بین وزرای دولت وجود دارد.

بخشی از بدنه دولت با موضوعات و مبانی که ما براساس قوانین در حوزه بازار سرمایه مطرح می کنیم هماهنگ است و اما بخشی دیگر از دولت کاملا مخالف با رویکرد مبنایی فوق عمل می کنند.

 

 

وضعیت بازار سرمایه مثبت خواهد شد

 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: ما معتقدیم بازار سرمایه ما یک بازار قوی، پویا و اثرگذار بوده و شرکت های بزرگی در آن حضور دارند. با این حال به اعتقاد بنده وضعیت بازار سرمایه مثبت خواهد شد و پیش بینی ما ایجاد وضعیت مثبت در بازار بورس است.

 

 

بازار سرمایه می تواند روند رو به رشدی را در سالهای آینده تجربه کند

 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: امیدواریم بتوانیم شاهد آثار مثبتی در زمینه بهبود عملکرد شرکت ها هم به واسطه سودآوری شان و هم ارزش گذاری جدیدشان متناسب با شرایط اقتصادی کشور نسبت به گذشته باشیم.

بنده معتقدم بازار سرمایه علی رغم همه مشکلاتی که دارد می تواند روند رو به رشدی را در سالهای آینده تجربه کند.

منبع خبر: روزنامه ابرار اقتصادی - 14 آبان 1402

دیدگاه کاربران