نوبرانه ای با نام بورس بین الملل

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار:  

 

 

 

در شرایطی که بورس ایران با مشکلات بی شماری دست به گریبان است و اعتماد عمومی به خاطر شائبه هایی نظیر شاخص سازی، عدم شفافیت و درز اطلاعات بازار سرمایه به اشخاص و گروه ها، آسیب فراوانی دیده است، حال رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار امیدواری کرده است که تا پایان امسال پذیره نویسی بورس بین الملل انجام و این بازار راه اندازی شود.

 

 

 

 

 

مجید عشقی در دهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه، خصوصی سازی و معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور، (کیش اینوکس ۲۰۲۳ ) اظهار کرد: «وسیله تأمین مالی مناطق آزاد از طریق بازار سرمایه همواره مطرح بوده، اما مبالغ کم و اندکی بوده و یکی از دلایل آن این است که از ظرفیت های بورس در این زمینه آگاهی کافی وجود ندارد.»

 

وی افزود: از اسفند سال گذشته که سفرهای استانی را شروع کردیم کاملا مشهود است که شرکت های متوسط که حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان گردش دارند، هیچ آشنایی با ابزارهای بازار سرمایه ندارد و در هر سفر حدود ۲۰ شرکت در فرابورس درخواست پذیرش و تأمین مالی بدهند و در حال حاضر درخواست های متعددی وجود دارد.

 

همین مسأله در مناطق آزاد هم وجود دارد.

 

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: »سازمان مناطق آزاد و صنایع فعال در این مناطق، این موضوع را جدی تر بگیریم و موضوع تاسیس بورس بین الملل هم در دســتور کار قرار گرفته و دو بار فراخوان صادر شــده و ثبت نام انجام شــده و در اولین فرصت مجوز پذیره نویسی بورس بین المللی صادر خواهد شــد و امیدواریم تا پایان ســال این اتفاق بیفتد.

 

یکی از اهداف بورس بین الملل این اســت که بتواند از ابزارهای مختلف نسبت به جذب سرمایه خارجی اقدام کند و منابعی را جذب کند.

 

ان شاء الله به سرعت مسئله بورس بین الملل در دبیرخانه مناطق آزاد پیگیری شود.

 

وی افزود: در حال حاضر شرکت های تامین سرمایه در حال توسعه هستند و در دو سال گذشته به بیش از ۲۲۰ نهاد مالی مجوز داده شده است و در یک نگاه شاید این تعداد نهاد مالی زیاد باشد و رقابت منفی ایجاد کند.

 

ارزش بازارهای مالی ما حدود ۲۰۰ میلیارد دلار است اما ارزش بازار سه برابر این عدد است. ارزش دارایی های بسیاری از شرکت ها سه برابر چیزی است که در بازار قیمت دارد.

 

عشــقی گفت: در اســتان هایی که مراجعه می کنیم شــاید ۳۰۰۰ شرکت متوسط وجود دارد و باید کارهای آن ها را انجام دهیم که به بازار سرمایه بپیوندند.

 

البته در این میان برخی شرکت ها در پایتخت به پروژه های بزرگ دل خوش کرده اند که البته برای آن ها راحت تر هم هست اما می توانند به مناطق آزاد و دیگر استان ها بیایند و با پروژه های کوچک و متوسط شروع کنند، مسلما سودآوری بیشتری برای آن ها دارند.

 

وی اظهار کرد: پیشــنهاد دادم که در دبیرخانه مناطق آزاد ســاختاری برای ارتباط مناطق آزاد و بازار ســرمایه به ویژه برای مناطق دیگر و خارج از تهران ایجاد کنیم که می توانیم نام آن را میز تأمین مالی بگذاریم، چراکه اگر این ارتباط در دبیرخانه یا هر منطقه ایجاد شود، کمک زیادی به تامین مالی مناطق آزاد از طریق بازار سرمایه کند.

 

اظهارات رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، در شرایطی مطرح شده است که بسیاری معتقدند، بورس ایران در حال حاضر، ورشکسته شده است و اگر هم هنوز شاخص ها با ریزش های بی سابقه مواجه نشده اند، به خاطر تلاش های پنهان و تزریق سرمایه به این بازار است.

 

در واقع بورس ایران بدون عصای حمایتی و شاخص سازی دستوری، نمی تواند روی پای خود بایستد.

منبع خبر: روزنامه آسیا - 17 آبان 1402

دیدگاه کاربران