خارجی ها ۲۰۰ میلیون یورو در مناطق آزاد سرمایه گذاری کرده اند

مشــاور رییس جمهور و دبیر شــورای عالی مناطق آزاد کشور:  

 

 

 

با اشاره به سرمایه گذاری 200 میلیون یورویی خارجی در این مناطق در دولت ســیزدهم گفت: با تولید به دنبال رفاه و خلق قدرت هستیم .

 

 

 

 

 

حجــت الله عبدالملکی در مراســم افتتاحیه نمایشگاه «کیش اینوکس» با تاکید بر اینکــه از ظرفیت مناطق آزاد بایــد برای افزایش تولید نهایت اســتفاده به عمل آید، اظهار کرد: 18 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی از مناطق آزاد نشانگر پویایی اقتصاد در این مناطق است.

 

وی با بیان اینکه 70 درصد ترانزیت کشور از مناطق آزاد انجام می شود، افزود: سرمایه گذاری در مناطق آزاد طی دولت سیزدهم 2 برابر شد و به 200 میلیون یورو رسید.

 

مشاور رییس جمهور با اعلام اینکه دولت توانسته قاچاق از مناطق آزاد را نزدیک به صفر برســاند، ادامه داد: هیچ کالای ثبت نشده در مناطق آزاد نداریم و این دستاوردی بــزرگ در خصوص جلوگیری از قاچاق محســوب می شود.

 

وی همچنین با بیان اینکه دولت ســیزدهم پرونده ثبت شــرکت های صوری در مناطــق آزاد را برچید، گفت: فرارهای مالیاتی با اســتفاده از شرکت های صوری در مناطق آزاد نیز تقریبا به صفر رسیده است.

 

عبدالملکی با اشاره به ارائه 850 بسته سرمایه گذاری در مناطق آزاد، بیان کرد: ارزش این بســته های سرمایه گذاری 15 میلیارد یورو برآورد شده است.

 

دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور وجود بازار داخلی85  میلیون نفری، بازار 600 میلیون نفری کشــورهای منطقه و دسترسی به بازارهای جهانی از طریق آب های آزاد فرصتی برای توسعه اقتصادی عنوان کرد.

منبع خبر: روزنامه اقتصاد کیش - 17 آبان 1402

دیدگاه کاربران