نقش کلیدی بازار سرمایه در رشد اقتصاد

رییس سازمان بورس تاکید کرد:  

 

 

 

عشقی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در پانزدهمین همایش بین المللی بازار سرمایه اسلامی (ICM ) بر نقش محوری و کلیدی بازار سرمایه در ایجاد یکپارچگی و رشد اقتصادی تاکید کرد.

 

 

 

 

 

 

به گزارش ایرنا، محور اول همایش، تدارک فضای نظارتی مشترکی در سطح بازارهای سرمایه اسلامی مبتنی بر اشتراکات فقهی مکاتب و مذاهب مختلف در جهان اسلام است تا بتوان بر آن مبنا چهارچوبی برای اوراق صکوک فرامرزی در سطح کشورهای اسلامی تعریف کرد که امت اسلامی بر آن توافق داشته باشند.

 

وی افزود: محور دوم، سرمایه گذاری مسئولیت پذیر و پایدار است؛ چرا که صنعت مالی اسلامی و سرمایه گذاری پایدار در این اصل با یکدیگر مشترک اند که هر دو بر قاعده نرساندن آسیب و ضرر بر دیگری استوارند؛ اگرچه سرمایه گذاری پایدار یا مسئولیت پذیر هنوز در ابتدای راه است و برای رسیدن به فصل مشترک بین آن و صنعت مالی اسلامی به شکل مشخص و ملموس باید سعی و تلاش زیادی شود؛

 

اما پیوند این دو و ایجاد پرتفوی های جذاب برای جامعه مسلمان و همچنین غیر مسلمان در سطح جهان به هیچ عنوان دور از دسترس نیست.

 

به ویژه آنکه سازمان آیسکو امسال در ماه جولای، استانداردهای افشای اطلاعات مرتبط با سرمایه گذاری پایدار را توسط هیئت بین المللی استاندارد سرمایه گذاری پایدار مورد تایید قرار داد.

 

عشقی ادامه داد: محور سوم که نیاز به تلاش و فعالیت بهترین متفکران و متخصصان امت اسلامی دارد، حوزه همواره در حال تغییر تکنولوژی است.

 

ما در بازار سرمایه باید برای پاسخگویی به نیازهای به روز و پیچیده تر سرمایه گذاران مختلف آماده باشیم.

 

در این میان فین تک اسلامی با به هم آمیختن اصول اخلاق و عدالت از یک سو و تکنولوژی اطلاعات از سوی دیگر، رفته رفته جایگاه خود را باز کرده است.

 

نگاهی به شاخص ها در سطح جهان حاکی از این معناست.

 

مثال امکانی که برای تامین مالی کسب و کارهای حلال در مالزی با چنین ابزارهایی فراهم شده است.

 

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: به نظر می رسد باید به سنت اسلامی در میان امت اسلامی که سابقه بیش از هزار ساله دارد، بازگشت و عناصر مشترک جاری در قلب و ذهن و روح و فرهنگ مسلمانان را کاوید و آنها را در طراحی ابزارهای مالی چنان هنرمندانه به کار گرفت تا باعث جذب حداکثری اعضای جامعه اسلامی شود و این مهم البته نیازمند ذهنی باز و آگاه است.

منبع خبر: روزنامه ابرار اقتصادی - 6 آذر 1402

دیدگاه کاربران