هر روزتان نوروز و نوروزتان پیروز باد

.  

 

 

 

 

 

 

باز کن پنجره را

 

               که بهاران آمد

 

                               که شکفته گل سرخ

 

                                                     به گلستان آمد

 

 

 

 

 

 

سال نو مبارک

 

 

 

«سازمان عمران کرمان»

منبع خبر:

دیدگاه کاربران