سقف­ تراکنش ­غیر حضوری­ در ­شبکه­ بانکی ­دو ­برابر ­شد

با ابلاغ بانک مرکزی؛  

 

 

بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، سقف برداشت از حساب های بانکی به صورت غیر حضوری 200 میلیون تومان به صورت روزانه و یک میلیارد تومان به صورت ماهانه مجاز شد؛ همچنین حداکثر تراکنش خرید از هر کارت بانکی و کلیه کارت های متعلق به مشتری حقیقی، به روزانه 200 میلیون تومان افزایش یافت.

 

 

 

 

آستانه مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه های پرداخت غیرحضوری، از کلیه حساب های سپرده غیرتجاری متعلق به مشتری حقیقی در هر مؤسسه اعتباری با افزایش 2 برابری تا 2 میلیارد ریال به صورت روزانه و 10 میلیارد ریال به صورت ماهانه مجاز شد.

 

بانک مرکزی در بخشنامه شماره 22848/ 03 مورخ  1403/ 02/ 4موارد زیر را به شبکه بانکی ابلاغ کرد: پیرو بخشنامه شماره 486/ 03 مورخ 05/ 01/ 1403 معاون محترم فن آوری های نوین بانک مرکزی در خصوص افزایش سقف تراکنش خرید اشخاص حقیقی، به استحضار می رساند هیأت عامل بانک مرکزی در جلسه مورخ 27/ 12/ 1402 با استناد به اختیارات مقرر در ماده (17) دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مصوب شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره 33944/ 02 مورخ 18/ 02/ 1402 که طی آن افزایش آستانه های مقرر در دستورالعمل مذکور در حدود شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی به رئیس کل محترم بانک مرکزی تفویض شده است، با افزایش آستانه های مندرج در مواد(8) ،(10)  و )12) دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص، به شرح زیر موافقت نمود: آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه های پرداخت غیرحضوری، از کلیه حساب های سپرده غیرتجاری متعلق به مشتری حقیقی در هر مؤسسه اعتباری، تا دو میلیارد ریال به صورت روزانه و ده میلیارد ریال به صورت ماهانه افزایش می یابد.

 

الزام به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم های مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه در نقل و انتقالات الکترونیکی حضوری درون بانکی و بین بانکی روزانه اشخاص حقیقی از گروه حساب های غیرتجاری آن ها که تا زمان ابلاغ این بخشنامه برای مبالغ بالاتر از دو میلیارد ریال اعمال می گردید، از این پس برای مبالغ بالاتر از چهارمیلیارد ریال ضرورت می یابد.

 

هم چنین در نقل و انتقالات الکترونیکی حضوری درون بانکی و بین بانکی مربوط به حساب های غیرتجاری اشخاص حقیقی با مبالغ بیشتر از دو میلیارد ریال تا چهارمیلیارد ریال، گرچه ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه ضرورت ندارد، لیکن تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم های مربوط، الزامی است.

 

حداکثر تراکنش خرید از هر کارت پرداخت و نیز کلیه کارت های پرداخت متعلق به مشتری حقیقی، به روزانه مبلغ دو میلیارد ریال افزایش می یابد.

 

کنترل آستانه مذکور در خصوص هر کارت بر عهده مؤسسه اعتباری صادرکننده کارت پرداخت است.

 

بانک ها موظفند، ضمن ایفاد نسخه اصلاحی دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص و نیز ارسال نسخه ای از «دستورالعمل نحوه اخذ مستندات موضوع تبصره ماده (7) ، تبصره )2 ( ماده )10 ( و تبصره ماده )11 ) دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص» که ماده )4) آن با توجه به تغییرات فوق الاشاره مورد اصلاح قرار گرفته است، مراتب را با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153/ 96 مورخ 16/ 5/ 1396 به تمامی واحدهای ذیربط آن مؤسسه اعتباری ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.

منبع خبر: روزنامه اخبار صنعت - 5 اردیبهشت 1403

دیدگاه کاربران