مناطق آزاد؛ پیشران اقتصاد کشور

در همایش ملی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی سراسر کشور:  

 

 

 

مدت هاست که در دولت های متفاوت و از سوی برنامه ریزان و سیاست گذاران، بر اثر و نقش مناطق آزاد در اقتصاد کلان کشور تأکید می شود، با این حال هیچ گاه رویه و سیاستی مدوّن و با ثبات را در این راستا شاهد نبوده ایم.

 

 

 

 

 

در مقاطعی با آزادی عمل مناطق آزاد و گسترش آن ها مواجه شده ایم و در ادواری دیگر با اعمال محدودیت و تحدید آزادی اقتصادی شان.

 

در همین راستا، معاون اول رئیس جمهور هم بار دیگر، از اهمیت این مناطق سخن گفته و عنوان کرده است: «مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی باید به موتور پیشران اقتصادی کشور تبدیل شوند.»

 

محمد مخبر بعد از ظهر روز پنجشنبه در همایش ملی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی سراسر کشور، با تأکید بر اینکه مسائل اقتصادی را باید با مشارکت و حضور مردم حل کنیم، تصریح کرد: «نامگذاری سال جاری با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم حاصل تجربه بیش از 40 سال جمهوری اسلامی ایران است که بدون فعال کردن منابع، خلاقیت و مدیریت مردم مشکلات اقتصادی به صورت مطلوب حل نمی شود.»

 

معاون اول رئیس جمهور افزود: «مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی از فرصت های خوب تحقق شعار سال هستند و این مناطق با فلسفه و هدف تشــویق ســرمایه گذاری داخلی و خارجی، کنار گذاشتن دیوان سالاری، توسعه صادرات و آوردن مردم از سرزمین اصلی به این مناطق و فعالیت اقتصادی موثر شــکل گرفته اســت».

 

مخبر با تأکید بر اینکه باید کاســتی های چند دهه گذشــته در توجه به اهداف و فلسفه تشکیل مناطق آزاد در دولت سیزدهم جبران شــود، تصریح کرد: «توجه به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی، اولویت اساســی دولت است که ظرفیت های این مناطق و مقررات، امکان پیشرفت و توسعه را ایجاد کرده است و هیچ بن بستی در مسیر فعالیت مناطق آزاد وجود ندارد و دولت آمادگی دارد تا مسائل و مشکلات بر سر راه فعالیت این مناطق را برداشته و مرتفع کند».

 

وی با تأکید بر اینکه جذب ســرمایه گذاری داخلی و خارجی و توســعه صادرات از مهم ترین زمینه های فعالیت مناطق آزاد اســت که باید در این خصوص برنامه ریزی کنند، افزود: «نزدیک به 10 ســال رشــد اقتصادی کشــور منفی بود اما در سال گذشته به نرخ رشد اقتصادی 6 درصد رسیدیم اما با این میزان نمی توان مسائل کشور را حل کرد که طبق هدف گذاری میانگین رشد اقتصادی 8 درصدی در برنامه هفتم توسعه باید کاستی های سال های گذشته نیز جبران شود که برای رسیدن به این هدف نیازمند جذب سرمایه گذاری سنگین داخلی و خارجی هستیم که این مناطق فرصتی بسیار مناسب برای تشویق سرمایه گذاری هستند».

 

حجت الله عبدالملکی، دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی نیز در این مراسم با اشاره به اینکه تراز تجاری مناطق آزاد با تلاش های دولت سیزدهم مثبت شده است، گفت: «یک و نیم درصد از ۶ درصد رشد اقتصادی حاصل تلاش های مناطق آزاد بوده و تاکنون 900 هزار میلیارد تومان بسته سرمایه گذاری در سال گذشته ارائه شد که به معنای چهار برابر شدن تقاضا برای سرمایه گذاری در مناطق آزاد است و تاکنون 133 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری محقق شده است و این برنامه جهش سرمایه گذاری در مناطق آزاد با جدیت پیگیری می شود و در سال پنجم برنامه هفتم سهم مناطق آزاد در رشد اقتصادی به 4 درصد خواهد رسید.»

منبع خبر: روزنامه آسیا - 8 اردیبهشت 1403

دیدگاه کاربران