روز جهانی کار و کارگر مبارک باد

.  

 

 

چشمه سار زلال زندگی با کار جلا و روشنی می یابد و

                                 

                                    کارگران پیشگامان این حیات بدیع و نشاط آفرینند.

                                         

 

 

 

 

 

 

                                       روز جهانی کار و کارگر مبارک باد

منبع خبر:

دیدگاه کاربران