خبر اختصاصی: بازدید مدیرعامل سازمان عمران کرمان از روند پیشرفت پروژه های عمرانی منطقه ویژه اقتصادی سیرجان

.  

 

 

مدیرعامل سازمان عمران کرمان در بازدید از منطقه ویژه اقتصادی سیرجان از نزدیک در جریان روند پیشرفت پروژه های در دست اقدام قرار گرفت.

 

 

 


به گزارش روابط عمومی منطقه، مهندس افخمی مدیر عامل سازمان عمران کرمان با همراهی مهندس وفائی مدیر عامل منطقه و دیگر مدیران از پروژه های عمرانی در دست احداث و همچنین برخی واحدهای تولیدی بازدید کردند.


آنها ابتدا از پروژه در دست احداث سالن چند منظوره ورزشی بازدید کردند.

 

این پروژه در 4 فاز با هزینه ای بالغ بر 700 میلیارد ریال اجرا می شود که در حال حاضر دو فاز آن تمام شده و فاز سوم آن در حال اجرا است.


ساخت طبقه دوم ساختمان ادرای نیز یکی دیگر از پروژه هایی بود که مدیرعامل سازمان از نزدیک به بررسی آن پرداخت.

 

کار ساخت طبقه دوم ساختمان اداری منطقه از ابتدای سال آغاز شده و 60 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. 

منبع خبر:

دیدگاه کاربران