بسمه تعالی

          با توجه به توان اجرائی و اقتصادی سازمان در جهت ايجاد سرمايه گذاري مولد و اشتغالزا در کشور ، مجموعه هائی که قابليت ارائه طرحهای اقتصادی را داشته باشند ، در صورت ارائه طرحهای خود با تائيد کارشناسان اقتصادی سازمان ، می توانند از تسهيلات ويژه شامل بستر هاي لازم به منظور پشتيباني ، مشاركت و يا هر نوع مساعدت كه موجبات اجرائي شدن طرح ارائه شده را فراهم كند برخوردار شوند .

   در همين راستا ارائه راهکارهای بهينه در جهت استفاده اقتصادی از منابع نيز توسط کارشناسان مرتبط ارائه می گردد.

   علاقه مندان می توانند با اموراقتصادی  سازمان تماس حاصل نمايند.

      44207045 - 021

 


 

 


بازدید:3946
آخرین به روزرسانی: 1389/09/17