عوامل معاونت سرمایه گذاری و اقتصادی سازمان
 

جعفر کریمی
 مشاور ویژه سرمایه گذاری و  امور اقتصادی
پست الکترونیکی: karimi@kdo.ir
  

امیر اکبرشاهی
 کارشناس بخش سرمایه گذاری و اقتصادی
پست الکترونیکی:akbarshahi@kdo.ir
 

وظایف و مسئولیت ها: معاونت امور اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان مسئولیت پیگیری قرار دادها و رفع مشکلات اجرایی و حقوقی و گمرکی سرمایه گذاران در بخش های مختلف منطقه ویژه اقتصادی سیرجان را به عهده دارد و موظف است که با رصد عملکرد واحدهای اقتصادی فعال در منطقه ویژه، چنانچه توصیه نامه ها و یا اصلاحیه ها و هرگونه اقدام دیگر برای حمایت از فعالان اقتصادی منطقه ویژه ضرورت یابد، موارد را با هماهنگی مدیریت سازمان پیگیری و گزارش پیشرفت و یا دلایل توقف و کندی فعالیت های اجرایی واحدها و یا مدیران منطقه ویژه را به اطلاع مدیرعامل سازمان برساند.

 


 

 


بازدید:1210
آخرین به روزرسانی: 1395/03/03